سرویس : قم -   زمان :   ۱۳۹۴/۷/۱۰ - ۰۹:۴۲   شناسه خبر : ۴۸۹۹۸۲
حجت الاسلام جهانگیری سهروردی : 
غدیر یک واقعه تاریخی نیست یک مکتب و فرهنگ همیشگی است
خبرگزاری شبستان:مبلغ بین المللی حوزه گفت: غدیر یک برکه جاری است که هر دلی در هر جای دنیا سیراب می کند و باید دانست که خدا رازی داشت که ولایت علی (ع) را در غدیر قرار داد چرا که غدیر یک واقعه تاریخی نسیت بلکه یک مکتب و فرهنگ همیشگی است.
 

 

حجت الاسلام یحیی جهانگیری سهروردی استاد حوزه ودانشگاه درگفتگو با خبرنگار خبرگزاری شبستان درقم، با اشاره به واقعه غدیر گفت: غدیرمحور وحدت میان امت اسلامی است و نباید به آن با دیدی انحصاری نگاه کرد.

وی افزود: غدیر جایی بود در سرزمین حجاز که تنها صدای سوز کویر از آن به گوش می رسید در واقع غدیر چاههای آبی بودند در این سرزمین که جان تشنه را سیراب می کردند.  

مبلغ بین المللی حوزه ادامه داد: غدیر در واقع یک معنای سمبلیک دارد که در دنیای تشنگی و برای سیراب کردن دلها باید به غدیر مراجعه کرد چرا که یک برکه جاری است و هنوز تمام نشده است وهر دلی را در هر جای دنیا که باشد در برکه معنوی خود سیراب می کند.

استاد حوزه و دانشگاه تصریح کرد: متاسفانه درباب غدیر صحبت کردن ازیک حادثه تاریخی و صحبت کردن از گذشته نیست، غدیر به جای اینکه یک حادثه تاریخی باشد یک واقعه، فرهنگ و مکتب همیشگی است.

حجت الاسلام جهانگیری سهروردی اظهار داشت: غدیرمی گوید باید باند بازی، ریش سفیدی، قبیله گری و قوم بازی را کنار بگذارید و معیارتان تقوا و رضای خدا باشد چرا که غدیر تنها مال دیروز، گذشته و انحصار مهاجرین نبوده و نیست.

غدیر در تاریخ نیست برای تاریخ است

مبلغ بین المللی حوزه خاطر نشان ساخت: غدیر ثابت کرد اگر بخواهیم در یک جامعه آرمانی زندگی کنیم باید به غدیر به عنوان یک مکتب و فرهنگ نگاه کنیم.

استاد حوزه و دانشگاه عنوان کرد: ما همیشه نسبت به گذشته تاریخ قضاوت می کنیم چرا که عده ای در مقابل غدیر موضع گرفتند و ساکت نشستند اما غافلیم که خود ما امروز در غدیری هستیم که به آن عمل نمی کنیم.

وی ابراز داشت: ما خیلی راحت در باره تاریخ قضاوت می کنیم اما نمی دانیم که خود ما در قضاوت تاریخ هستیم و متاسفانه غدیر بیشتر از آنکه در تاریخ باشد برای تاریخ است چرا که غدیر برای تاریخ حرف دارد و باید غدیر را یک مکتب فعال، پویا، بالنده و ...در مقابل مکتبهای جدید غربی بدانیم.

حجت الاسلام جهانگیری سهروردی خاطر نشان ساخت: در دموکراسی غربی همواره توده ها بر مردم حکومت رانی می کنند در حالی که غدیر می گوید نه حکومت توده و حزب بلکه تنها حکومتی شایسته است که مردمی باشد.

غدیر باید تئوری سازی شده و به جهان معرفی شود

استاد حوزه و دانشگاه افزود: متاسفانه غدیر تئوری سازی نشده است و باید پیام آن در نحوه حکومت عادلانه، انسانی و اسلامی به دنیا معرفی شود غدیر همواره تاکید دارد حاکم یک دولت باید عادل و از متوسط ترین مردم باشد که این امر را اگر در هر جای دنیا بگوییم همه آن را می پذیرند اما باید توجه داشت که اگر ما غدیر را از یک واقعه تاریخی  به یک مکتب تبدیل کنیم ریسمی خواهد بود در مقابل ریسم های دیگر.

مبلغ بین المللی حوزه ادامه داد: متاسفانه برخی می خواهد با بحث غدیر بر طبل اختلاف میان شیعه و سنی بکوبند اما نمی دانند که غدیر تنها یک بحث میان شیعه و سنی نیست بلکه یک صفت اسلامی  و انسانی است و هر مسلمانی به غدیردل می دهد و این امر نباید بهانه ای باشد برای اختلاف میان شیعه و سنی  چرا که غدیر نه تنها تفرقه افکن نبوده و نیست بلکه واقعه ای وحدت ساز در جهان است که باید به درستی به آن نگاه و توجه شود.

وی تصریح کرد: روز غدیر روز پیمان بستن است و هر کس باید با خودش پیمان ببندد که با ولی خدا باشد و برای حاکمیت خدا در جهان قدم بردارد و نباید از آن به عنوان یک واقعه تاریخی نقل کرد بلکه باید از غدیر به عنوان یک حاکمیت تقوا در جامعه صحبت کنیم.

حجت الاسلام جهانگیری سهروردی گفت: غدیر یک برکه جاری است که هر دلی در هر جای دنیا می تواند وجود خود را در این برکه سیراب کند و باید دانست که خدا رازی داشت که ولایت علی (ع) را  در غدیر قرار داد و ما نباید فراموش کنیم که غدیر یک واقعه تاریخی نسیت بلکه یک مکتب و فرهنگ همیشگی است.

http://shabestan.ir/detail/News/489982

 تاريخ : جمعه ۱۰ مهر۱۳۹۴ | ۱۸:۴ بعد از ظهر | نویسنده : الهام شیری. نبی اله جهانگیری |
استاد حوزه و دانشگاه:
غدیر، محور وحدت میان امت اسلامی است
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۹ میزان ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۴۲
غدیر، محور وحدت میان امت اسلامی است
حجت الاسلام یحیی جهانگیری استاد حوزه و دانشگاه درگفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدای افغان، با اشاره به اهمیت جایگاه ارزشمند واقعه غدیر گفت: غدیرمحور وحدت میان امت اسلامی است و نباید به آن با دیدی انحصاری نگاه کرد چرا که غدیر متعلق به همه مسلمان جهان است.

وی افزود: غدیر جایی بود در سرزمین حجاز که تنها صدای سوز کویر از آن به گوش می رسید در واقع غدیر چاه های آبی بودند در این سرزمین که جان تشنه را سیراب می کردند. 

مبلغ بین المللی حوزه ادامه داد: غدیر در واقع یک معنای سمبلیک دارد که در دنیای تشنگی و برای سیراب کردن دلها باید به غدیر مراجعه کرد چرا که یک برکه جاری است و هنوز تمام نشده است وهر دلی را در هر جای دنیا که باشد در برکه معنوی خود سیراب می کند.

استاد حوزه و دانشگاه تصریح کرد: متاسفانه درباب غدیر صحبت کردن ازیک حادثه تاریخی و صحبت کردن از گذشته نیست، غدیر به جای اینکه یک حادثه تاریخی باشد یک واقعه، فرهنگ و مکتب همیشگی است.

حجت الاسلام جهانگیری اظهار داشت: غدیرمی گوید باید باند بازی، ریش سفیدی، قبیله گری و قوم بازی را کنار بگذارید و معیارتان تقوا و رضای خدا باشد چرا که غدیر تنها مال دیروز، گذشته و انحصار مهاجرین نبوده و نیست. 

غدیر قبل از آنکه در تاریخ باشد برای تاریخ است

مبلغ بین المللی حوزه خاطر نشان ساخت: غدیر ثابت کرد اگر بخواهیم در یک جامعه آرمانی زندگی کنیم باید به غدیر به عنوان یک مکتب و فرهنگ نگاه کنیم.

استاد حوزه و دانشگاه عنوان کرد: ما همیشه نسبت به گذشته تاریخ قضاوت می کنیم چرا که عده ای در مقابل غدیر موضع گرفتند و ساکت نشستند اما غافلیم که خود ما امروز در غدیری هستیم که به آن عمل نمی کنیم.

وی ابراز داشت: ما خیلی راحت در باره تاریخ قضاوت می کنیم اما نمی دانیم که خود ما در قضاوت تاریخ هستیم و متاسفانه غدیر بیشتر از آنکه در تاریخ باشد برای تاریخ است چرا که غدیر برای تاریخ حرف دارد و باید غدیر را یک مکتب فعال، پویا، بالنده و ...در مقابل مکتبهای جدید غربی بدانیم.

حجت الاسلام جهانگیری خاطر نشان ساخت: در دموکراسی غربی همواره توده ها بر مردم حکومت رانی می کنند در حالی که غدیر می گوید نه حکومت توده و حزب بلکه تنها حکومتی شایسته است که مردمی باشد.

استاد حوزه و دانشگاه افزود: متاسفانه غدیر تئوری سازی نشده است و باید پیام آن در نحوه حکومت عادلانه، انسانی و اسلامی به دنیا معرفی شود غدیر همواره تاکید دارد حاکم یک دولت باید عادل و از متوسط ترین مردم باشد که این امر را اگر در هر جای دنیا بگوییم همه آن را می پذیرند اما باید توجه داشت که اگر ما غدیر را از یک واقعه تاریخی به یک مکتب تبدیل کنیم ریسمی خواهد بود در مقابل ریسم های دیگر.

غدیر واقعه ای وحدت ساز در جهان اسلام است که باید با نگاهی عمیق به آن توجه کنیم

مبلغ بین المللی حوزه ادامه داد: متاسفانه برخی می خواهد با بحث غدیر بر طبل اختلاف میان شیعه و سنی بکوبند اما نمی دانند که غدیر تنها یک بحث میان شیعه و سنی نیست بلکه یک صفت اسلامی و انسانی است و هر مسلمانی به غدیردل می دهد و این امر نباید بهانه ای باشد برای اختلاف میان شیعه و سنی چرا که غدیر نه تنها تفرقه افکن نبوده و نیست بلکه واقعه ای وحدت ساز در جهان است که باید به درستی به آن نگاه و توجه شود.

وی تصریح کرد: روز غدیر روز پیمان بستن است و هر کس باید با خودش پیمان ببندد که با ولی خدا باشد و برای حاکمیت خدا در جهان قدم بردارد و نباید از آن به عنوان یک واقعه تاریخی نقل کرد بلکه باید از غدیر به عنوان یک حاکمیت تقوا در جامعه صحبت کنیم.

حجت الاسلام جهانگیری گفت: غدیر یک برکه جاری است که هر دلی در هر جای دنیا می تواند وجود خود را در این برکه سیراب کند و باید دانست که خدا رازی داشت که ولایت علی (ع) را در غدیر قرار داد و ما نباید فراموش کنیم که غدیر یک واقعه تاریخی نسیت بلکه یک مکتب و فرهنگ همیشگی است.

مبلغ بین المللی حوزه با بیان اینکه غدیر نه تنها تفرقه افکن نبوده و نیست بلکه پیونده دهنده می باشد گفت: ما نباید شیعه را در یک زندان عقیدتی قرار دهیم آنهم در یک کشور جنگ زده مانند افغانستان که طالبان مردم هزاره را می کشتند فقط به جهت تعصبات نابجای دینی خود.

وی اظهار داشت: غدیر باید محور وحدت و عدالت باشد و نباید اجازه دهیم نزاع های مذهبی با تندروی های نادرست جنگ مذهبی را در یک کشور مسلمان مدیریت کند بلکه باید با الگو پذیری از غدیر این درگیری و اختلافات را خاتمه دهیم.

پیام غدیر باید به صورت فراگیر در جامعه اسلامی افغانستان نهادینه شود

حجت الاسلام جهانگیری اذعان کرد: حاکمیت جامعه اسلامی افغانستان باید کج سلیقگی ها و تندوری در منبرها را آسیب شناسی کرده و بجای ایجاد تنش مشترکات دینی و اعتقادی در واقعه غدیر و پیامهای آن را برای مردم و جامعه بازگو کنند.

استاد حوزه و دانشگاه افزود: مسلمانان در هر جای دنیا مشترکات دینی زیادی دارند که در پیام غدیر آورده شده و شیعان نیز نباید غدیر را یک واقعه انحصاری و خصوصی برای خود قلمداد کنند چرا که هیچ تفاوتی میان مسلمانان وجود ندارد و شیعه و سنی در هر جای دنیاا که باشند با هم برادرند و ما باید پیام غدیر را به صورت یک فرهنگ و مکتب در تمام ابعاد و میان همه مسلمانان مورد توجه است در جامعه اسلامی بیان کنیم.

مبلغ بین المللی حوزه با ابراز تاسف از اینکه در برخی جوامع اسلامی غدیر یک واقعه انحصاری برای شیعیان شده است خاطر نشان ساخت: پیام اهل بیت (ع) تنها برای شیعیان نبوده و نیست بلکه برای همه مسلمانان در تمامی جوامع عنوان شده است و مسلمانان باید از نگاهی تک بعدی به واقعه غدیر دوری کنند و به دنبال مشترکات وحدت ساز و همبستگی در پیام غدیر باشند.

حجت الاسلام جهانگیری بیان داشت: امام رضا(ع) فرمودند: پیام ما اهل بیت برای همه انسانها است و ما باید بدانیم و درک کنیم که دین به جای اینکه کینه ها را در دل بکارد دلها را به هم پیوند می دهد و باعث می شود که نزاع مذهبی در جامعه به جهت درک درست از دین و اسلام و ایجاد وحدت میان برادارن مسلمانان از بین برود.

مبلغ بین المللی حوزه ابراز کرد: مردم و مسئولین افغانستان باید بدانند که اختلاف در نظر وعقیده همیشه بوده و هست اما نباید اجازه دهند دشمنان با فهمیدن اختلاف میان آنها و سوء استفاده از اعتقادات دینی و مذهبی آتش کینه و دشمنی را میان آنها شعله ور سازند.

استاد حوزه و دانشگاه افزود: غدیر یک حادثه و واقعه نبوده که تنها در تاریخ ثبت شده باشد بلکه یک مکتب و یک برکه همه جوشان است که همه مسلمانان اعم از شیعه و سنی باید در کنار هم و با حفظ وحدت و همبستگی و الگو پذیری از مکتب غدیر و امام علی (ع) در مقابل تفرقه افکنی دشمنان و ایجاد جنگ های مذهبی و فرقه ای ایستادگی نمایند.
http://avapress.com/vdcbz0b8grhb89p.uiur.html


تاريخ : پنجشنبه ۹ مهر۱۳۹۴ | ۱۷:۲۸ بعد از ظهر | نویسنده : الهام شیری. نبی اله جهانگیری |
By the Grace of Allah (swt)
With the assistance of Imam al-Mahdi (a)

Lessons on 
PRINCIPLES OF JRISTPRUDENCE
(Usoul al-Fiqh)

Based on the book HALAQAT
by martyr Sadr

By: Yahya ahangiri

Place: Education and research bulding, Shahrak Mahdya

For more details contact to: 02532962197 & 09307929221تاريخ : چهارشنبه ۸ مهر۱۳۹۴ | ۲۳:۱۴ بعد از ظهر | نویسنده : الهام شیری. نبی اله جهانگیری |
 

امروز دوره جواب به چگونگی‌هاست نه چرایی‌ها! مطلب ویژه

(0 رای‌ها)

زهرا نصیری - سرویس گزارش؛ «... شما لازم نیست بیشتر بگردید. اینجا گفته شده است که ما چه کسانی هستیم. این‌جا تمام آن‌چه نیاز دارید بیابید تا ما را به طور کامل درک کنید وجود دارد. این مطلب را گرفته و استفاده نمایید. همه چیز عالی خواهد شد.» برگرفته از کتاب «فرقه‌ها در میان ما»، نوشته مارگارت سینگر.
امروز دوره جواب به چگونگی‌هاست نه چرایی‌ها!امروزه همزمان با تهاجم فرهنگی و یورش هجمه‌های ضد دینی با لباس دین به جوامع، خصوصا جامعه شیعه ایران، لزوم هوشیاری بیش‌ازپیش و بررسی ابعاد مختلف این هجمه‌ها که اکنون به‌طور خاص در قالب فرقه‌های نوظهور مطرح می‌شوند، نمایان شده است.
فرقه‌هایی که با در نظر گرفتن ابعاد وجودی انسان، نیازها و ضعف‌های موجود در جوامع و علایق و اعتقادات مردم هر جامعه، با شگردهای روز و مطابق با ذائقه جامعه هدف
 برنامه‌های خود را پیاده می‌کنند و با اذعان صاحب‌نظران
 سرویس‌های صهنویستی حامی قوی آن‌هاست.
باتوحه به اهمیت موضوع بر آنیم که از دیدگاه صاحب‌نظران
 به ابعاد مختلف این جریان‌های نوظهور بپردازیم که در این راستا در شماره 3165 روزنامه مردم‌نو مصاحبه مرجع عالیقدر تشیع آیت‌ا... سید محمد حسینی درخصوص فرقه‌های نوظهور و تاثیر هیئت‌های مذهبی بر این جریان چاپ شد و در این شماره نیز نظرات حجت‌الاسلام دکتر یحیی جهانگیری سهروردی
 مبلّغ بین‌المللی و استاد حوزه و دانشگاه از نظر خوانندگان می‌گذارد. حجت‌الاسلام یحیی جهانگیری در ابتدا با تاکید بر اینکه باید فضا و ذائقه موجود در جامعه را شناخت، اظهار می‌کند: ما مردم را چرایی بار آورده‌ایم نه چگونه‌ای، در حالی که دوره پاسخ به چرا گذشته و الان دوره جواب به چگونگی است.
وی می‌افزاید: در دهه اول و دوم انقلاب، طیف سوال‌های مردم معرفتی بود و درپی چراها بودند و برای جوانان سوال مطرح می‌شد، در حالی که در دهه سوم و چهارم، نگرش و ذائقه‌ها تغییر کرده و بحث‌های معنوی مطرح است و افراد می‌خواهند به چگونگی‌ها برسند و برایشان سوال نه بلکه مسئله مطرح است که وظیفه ما حل این مسائل است.
این مبلّغ دینی با اشاره به علل گسترش فرقه‌های نوظهور و تاثیرگذاری آن‌ها، تصریح می‌کند: علت اینکه پیام‌های دینی ما در قالب کتاب و سینما جواب نمی‌دهد، این است که ما اصلا فضا را نشناخته‌ایم
 در حالی که ذائقه مردم عوض شده است، اما عوامل فرقه‌ها هوشیار بوده و براساس برنامه‌های خود روی افکار مردم کار می‌کنند. حجت‌الاسلام یحیی جهانگیری تصریح می‌کند: مطالعه فرقه‌ها یک بحث بسیار مهم است. در طول تاریخ فرقه‌ها همیشه وجود داشته و در حال تکثیر و منسوخ شدن بوده‌اند. چه نگاه پروسه‌ای داشته باشیم و بگوییم که فرقه‌ها ایجاد می‌شوند و چه نگاه پروژه‌ای داشته باشیم و بگوییم که فرقه‌ها را ایجاد می‌کنند، در هر صورت همواره در طول تاریخ براساس عوامل دورنی و بیرونی از دورن مذهب، فرقه و از درون فرقه
 فرقه‌های دیگر به‌وجود آمده‌اند، اما این جریان در عصر حاضر شکل متفاوتی به خود گرفته‌ است.
وی توضیح می‌دهد: نگاه ما به فرقه‌ها مذهبی است، اما در گذشته گرایش‌های قومی، منطقه‌ای و مذهبی باعث ایجاد فرقه‌ها بوده، در حالی که در دوره جدید عوامل دیگری از جمله نگاه امنیتی، سیاسی و حتی کیفری و مجرمانه مثل نگاه داعش و گروه‌های شیطان‌پرستی باعث رشد فرقه‌ها شده است.
این مبلّغ دینی درخصوص علت ایجاد فرقه‌های نوظهور و چگونگی آینده آن‌ها، اظهار می‌کند: در دوره‌ای که نگاه‌های جهانی شدن و سکولاریزم مطرح می‌شد، شاید به مشام می‌رسید که دین نفس‌های آخر خود را می‌کشد، اما دیدیم که دین در اواخر دوره مدرن، به شکل جدی نفس کشید و نتیجه آن رشد قارچ‌گونه ادیان جدید یا همان فرقه‌ها بود که در واقع این موضوع به‌عنوان یک واکنش معکوس به دین از جانب مدرنیته بود؛ چراکه مدرنیته با محک عقل ابزاری و با تکیه بر روش‌های تجربی خود، آموزه‌های دینی را به عیار نقد کشید و آن‌ها را باطل و خرافه معرفی کرد. از این‌رو چند قرن آموزه‌های دینی فقط در کتاب‌ها و قلب دین‌داران جا گرفت و در حیات اجتماعی بروز نیافت
 اما چیزی که باعث برگشت دوباره آن به جامعه شد این بود که مدرنیته با توسعه ابزارها، آسایش را برای انسان فراهم ساخت اما آرامش را از او سلب کرد.
وی در ادامه می‌افزاید: در اواخر مدرنیته ما با موجی از آنتی‌مدرنیته مواجه‌ایم؛ چراکه بشر همواره در جست‌و‌جوی آرامش است و این‌بار آرامش را نه در ادیان سنتی بلکه در ادیان جدید و به عبارت بهتر در جنبش‌های معنوی نوظهور می‌جوید. بشر در این دوره، نه مسیحیت قرون وسطی و نه آیین خشن یهودیت را خواست و از طرفی با وجود هجمه‌های تبلیغاتی علیه اسلام آن‌را نیز نپذیرفت و در این شرایط بود که دکان‌داران آرامش به میدان آمدند و نسخه‌های آرامش خود را با ایجاد فرقه‌های نوظهور مذهبی به منصه آوردند.
در این میان برخی به بازسازی مسیحیت و برخی به بازسازی یهودیت در قالب فرقه‌های جدید پرداختند و برخی نیز آیین‌های بسیار ابتدایی مثل شیطان‌پرستی را بازسازی کردند و برخی هم در صدد احیای نگاه عرفان آمریکای لاتین برخواستند.
این استاد حوزه و دانشگاه تصریح می‌کند: شاخصه‌ای که فرقه‌های جدید دارند، این است که بخش مهم آن‌ها در خدمت سرویس‌های صهیونیستی قرار دارند. صهیونیست‌ها تلاش کرده‌اند که از ظرفیت فرقه‌های مذهبی استفاده کنند و با بسط و گسترش آن‌ها، سعی در شکننده کردن باورهای دینی مردم داشته‌اند. حتی این سرویس‌ها سعی کرده‌اند این فرقه‌ها را در جهان اسلام گسترش دهند و در این راستا با فرقه‌هایی مانند طالبان، داعش و نورچی‌ها در ترکیه که امثال آن‌ها در طول تاریخ اسلام دیده نشده‌ است، خواستند چهره منفی از اسلام ارائه کنند.
حجت‌الاسلام جهانگیری اظهار می‌کند: دلیل دیگر رشد قارچ‌گونه فرقه‌ها، نیاز معناگرایانه‌ای‌ست که در دنیا و همین‌طور در کشور ما ایجاد شده است. وی در توضیح این مطلب
 می‌افزاید: در کشور ما هشت سال دفاع‌مقدس یک ظرفیت عظیم معنوی بود، از این‌رو بعد از جنگ یک خلاء معنوی احساس شد که ما باید آن‌را با عرفان ناب اسلامی پر می‌کردیم. حوزه‌های علمیه که منشاء عرفان ناب بودند، باید به این موضوع می‌پرداختند که منابع و چهره‌های معنوی را معرفی کنند
 اما متاسفانه این کار را نکردیم و درپی این امر، جریان‌های فرقه‌ساز
 فرقه‌های خود را به جامعه معرفی کردند.
این استاد حوزه و دانشگاه ادامه می‌دهد: وقتی نیاز جامعه از معرفت به معنویت تغییر می‌کند، در این دوره باید راه‌حل ارائه کنیم. باید نگاه کلان به تفاوت‌‌های جدی مقاطع زمانی مختلف داشت. فرقه‌ها همواره براساس شست‌وشوی مغزی کارکرده‌اند و به شکل‌های مختلف روی باورها و افکار مردم تاثیر می‌کذارند؛ وهابیت خواست اسلام سنی را از بین ببرد و بهائیت خواست اسلام شیعی را زمین‌گیر کند.
وی درخصوص علت گرایش افراد به‌ویژه جوانان به فرقه‌های نوظهور، گفت: علت گرایش به این فرقه‌ها چندعاملی است. یکی نیاز ناخودآگاه انسان به معنویت است و دیگری روش شست‌وشوی مغزی توسط این فرقه‌هاست. فرقه‌ها نگاه کاملا فراماسونی دارند و اعضا را به‌طور حرفه‌ای شست‌وشوی مغزی می‌دهند. علت دیگر نگاه هرمی فرقه‌ها به عضوگیری است و می‌خواهند از این طریق هم گسترش کمی و هم رشد کیفی داشته باشند و البته نگاه مالی و سرمایه‌ای نیز در این فرقه‌ها مطرح است.
حجت‌الاسلام جهانگیری تصریح می‌کند: اگرچه این فرقه‌ها از همه اهرم‌ها برای رشد خود استفاده می‌کنند، اما عمر آن‌ها هرگز به درازا نکشیده و معمولا با مرگ رهبرانشان از بین رفته‌اند؛ چراکه آموزه‌های آن‌ها دارای تناقض است و از این‌رو خودشکن هستند و عمر زیادی نمی‌کنند. این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به نوع فعالیت فرقه‌ها و نحوه اثرگذاری آن‌ها، اظهار می‌کند: نفوذ فرقه‌ها در بخشی به‌صورت نمادها، معماری‌های خاص و ترویج پوشش و آویزه‌ها در قالب گردن‌بند و امثال آن است و در بخشی دیگر آثار فکری خود را بروز داده‌اند که در این راستا از طریق انتشار کتاب‌ها و شناور بودن در فضای مجازی افکار خود را عرضه می‌کنند. روش دیگر این فرقه‌ها برای نفوذ بیشتر
 عضوگیری است که با شناخت مخاطبان خود از ابعاد مختلف
 آن‌ها را جذب می‌کنند.
وی می‌افزاید: عضویت افراد در این فرقه‌ها به دو طریق «روانشناختی» و «فکری و فلسفی» است؛ افرادی که از طریق روانشناختی وارد مجموعه می‌شوند، عمدتا افرادی هستند که از شرایط اجتماعی و مباحث سیاسی خسته‌اند و بر اثر لج‌بازی با شرایط موجود به فرقه‌ها می‌پیوندند که بازگشت آن‌ها از فرقه‌ها راحت‌تر است اما گروه دیگر در اثر مباحث فکری و فلسفی به این گروه‌ها می‌پیوندند که تعداد این افراد کمتر است.
این مبلّغ دینی در رابطه با راه‌های مبارزه با فرقه‌های نوظهور
 تصریح می‌کند: ما باید برای معرفی اسلام پکیج مناسب تبلیغاتی ارائه دهیم و در کنار فعالیت سلبی درخصوص فرقه‌ها
 فعالیت تبلیغی مناسب نیز داشته باشیم.
وی با اشاره به حدیث امام رضا علیه‌السلام که می‌فرمایند: اگر مردم می‌دانستند که ما در تمام زمینه‌های زندگی بشر الگو و برنامه‌هایی داریم که ارائه کنیم، خودشان به‌دنبال ما حرکت می‌کردند، می‌افزاید: معنویت اسلامی و عرفان ناب اهل‌بیت علیهم‌السلام بهترین پاسخ‌ها را به نیازهای معنوی انسان دارد و وقتی مردم پیام‌های اهل‌بیت علیهم‌السلام را می‌بینند، کرنش می‌کنند، لذا باید در راستای تبلیغ این معارف قدم برداریم.  حجت‌الاسلام جهانگیری خاطرنشان می‌کند: جهان اسلام در یک پیچ تاریخی خطرناک قرار دارد که این پیچ حداقل 10 تا 15 سال ادامه خواهد داشت، اسلام در این برهه، هم از دوستان جاهل و هم از دشمنان آگاه در حال ضربه دیدن است.
وی با بیان اینکه در ایجاد این ضربه، همه مقصر هستند
 عنوان می‌کند که چقدر از منبرهای ما به مباحث معنوی و عرفانی می‌پردازد! در حالی که باید این اتفاق بیفتد، یا اینکه رشته عرفان در دانشگاه‌های ما چه جایگاهی دارد یا چقدر کتاب‌های ما به این موضوع پرداخته‌اند!
حجت‌الاسلام جهانگیری با ارائه یک راهکار برای بازپروری فکری کسانی که از این فرقه‌ها بازگشته‌اند، عنوان می‌کند: شاید فرقه‌ها خیلی بحث جدی نباشد اما کسانی وجود دارند که تحت نیرنگ دشمن قرار گرفته و دچار این فرقه‌ها شده‌اند
 ما باید برای این افراد، کانون اصلاح و تربیت بازگشتگان از فرقه‌ها را داشته باشیم تا به بازپروری فکری آن‌ها کمک کند.
ارتباط با سردبير
news@zanjannews.com
 
http://www.zanjannews.com
 تاريخ : سه شنبه ۷ مهر۱۳۹۴ | ۱۳:۴۲ بعد از ظهر | نویسنده : الهام شیری. نبی اله جهانگیری |
مبلغ بین‌المللی حوزه در گفتگو با شبستان در قم: 
ضرورت دیپلماسی رسانه‌ای در حادثه منا/ عربستان روی پاشنه آشیل شکست 
خبرگزاری شبستان:مبلغ بین‌المللی با بیان اینکه در بیان سابقه سوء مدیریت آل‌سعودی به دیپلماسی رسانه‌ای نیاز است، گفت: هژمان رسانه بین‌المللی باید به میدان بیایند و سابقه سوء مدیریت عربستان را از حیث‌های مختلف مورد بررسی قرار داده و به دنیا اعلام کنند.
 

 

حجت الاسلام و المسلمین یحیی جهانگیری سهروردی مبلغ بین المللی حوزه علمیه در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری شبستان در قم، با اشاره به شهادت حاجیان در حادثه منا، عنوان کرد: ما در حوادث مکه و منا در سال جاری به یک دیپلماسی رسانه‌ای نیاز داریم.

 

مبلغ بین المللی حوزه اظهار داشت: مقام معظم رهبری (مد ظله) در این چند سال اخیر در سخنان خود از دیپلماسی حج استفاده کردند، در این جا دیپلماسی رسانه نیز باید به کمک این قضیه بیاید.

 

نویسنده کتاب «مصلحت در فقه» با اشاره به حوادثی که امسال در کنگره عظیم حج اتفاق افتاد گفت: ما باید از این ظرفیت‌ها استفاده کنیم و با قدرت رسانه‌ای، حقایق را به گوش جهانیان برسانیم.

 

لزوم استفاده از هژمان رسانه بین‌المللی در بیان حادثه منا

 

حجت الاسلام و المسلمین جهانگیری سهروردی تصریح کرد: در حوادث امسال حج تمتع، شبکه‌های اجتماعی نیز باید در بعد بین‌المللی شبکه رسانه‌ای و قدرت رسانه‌ای به میدان بیایند و به طور کلی هژمان رسانه بین‌المللی ما چه در حوزه شبکه‌های اجتماعی و چه در حوزه رسانه مکتوب و یا رسانه صوتی و بصری باید به میدان بیایند.  

 

استاد حوزه علمیه قم با بیان این که مسلمانان باید سابقه ناکفایتی عربستان در مدیریت حج را به دنیا اعلام کند، افزود: ما باید به دنیا بگوییم که عربستان سعودی چندین سال است که در مراسم حج تمتع و این کنگره عظیم که رفتن آن بر مسلمانان واجب است، توانایی مدیریتی حج را ندارد.

 

بی کفایتی‌های تاریخی عربستان در ایام حج/عربستان قدرت مدیریت فرهنگی حج را ندارد

 

وی یادآور شد: ما نباید ناکفایتی عربستان را تنها در بحث‌های جانی و حادثه ای ببینیم، بلکه ناکفایتی عربستان در بعدهای مختلف مورد بحث و ارزیابی است و ما باید به پیشینه مسائل بپردازیم و به دنیا اعلام کنیم.

 

حجت الاسلام و المسلمین جهانگیری سهروردی عنوان کرد: عربستان از نظر بهداشتی نمی تواند مدیریت مناسبی داشته باشد؛ عربستان قدرت مدیریت فرهنگی حج را ندارد و چندین سال است که تلاش می‌کند که باور خود را بر باورها و مذاهب مختلف حاجیان تحمیل کند.

 

پژوهشگر مطالعات اسلامی تصریح کرد: عربستان اجازه نمی دهد در دنیای قرن 21، هر فردی با باورها و بر اساس آئین‌های خود، کنگره حج را انجام دهد و تلاش می‌کند که باور یهودی را به آنان تحمیل کند.

 

وی با بیان این که عربستان سعودی، چندین ناکفایتی تاریخی از خود نشان داده است، گفت: ناکفایتی فرهنگی، ناکفایتی بهداشتی و ناکفایتی مدیریتی در مناسک حج از جمله ناکفایتی‌های دولت عربستان در این سال‌های اخیر است.

 

 

دنیای اسلام باید علیه بی‌کفایتی عربستان هم‌صدا شوند

 

حجت الاسلام و المسلمین جهانگیری سهروردی اظهار داشت: ناکفایتی مدیریتی دولت عربستان در سرزمین منا در سال‌های مختلف اتفاق افتاده است و امسال به اوج خود رسیده است و وظیفه ما در این رابطه این است که این وقایع را به دنیا اعلام کنیم.

 

این مبلغ بین المللی با بیان این که دنیای اسلام باید علیه بی کفایتی عربستان هم صدا شوند، اضافه کرد: شهری که خداوند آن را بلد امن و یا شهر امن خوانده است، امروز ناامن ترین نقطه جهان شده است؛ خداوند فرموده است که هر کس وارد شهر مکه شود، آرامش در او شعله می‌کشد؛ اما امروز می‌بینیم که هر کس وارد این شهر می‌شود، خطر از بیخ گوش او رد می‌شود.

 

 

تغییر مدیریت حج از عربستان به جهان اسلام باید به یک مطالبه عمومی در جهان اسلام تبدیل شود

 

وی تصریح کرد: دنیای اسلام باید به یک مطالبه جدی دست پیدا کند؛ تغییر مدیریت حج از عربستان به جهان اسلام باید به یک مطالبه عمومی در جهان اسلام تبدیل شود و ما باید از هژمان رسانه ای و قدرت رسانه ای بین المللی در این رابطه استفاده کنیم.

 

حجت الاسلام و المسلمین جهانگیری سهروردی گفت: امروز دوران پادشاهان نسبتا باتجربه عربستان تمام شده و بچه‌ها و آدم‌های ناپخته و بی تجربه ای سرکار آمده اند که تا دیروز در اروپا گشت و گذار می‌کردند و با این حکومت وراثتی به میدان آمده اند و امروز یک جنگ قدرتی در عربستان وجود دارد.

 

پ

 

عربستان پا روی پاشنه آشیل شکست گذاشته است/عربستان، نفس‌های آخر خود را در حوزه قدرت می‌کشد

 

مبلغ بین المللی حوزه علمیه تأکید کرد: حادثه منا نشانه خوبی بود که عربستان وارد یک معرکه جدی جنگ قدرت شده است، این حادثه نشانه خوبی بود که عربستان پا روی پاشنه آشیل شکست گذاشته است، این نشانه است که عربستان، نفس‌های آخر خود را در حوزه قدرت می‌کشد.

 

وی بیان داشت: برخی تحلیل گران اعتقاد دارند که حادثه منا یک توطئه پیش پا افتاده بود و جریان رقیب محمد بن سلمان به صورت عمدی این حادثه را به وجود آوردند تا محمد بن سلمان که از پله‌های قدرت بالا می‌رفت، این بار سقوط کند.

 

پژوهشگر مطالعات اسلامی ادامه داد: برخی معتقدند که همه این کارها مدیریت شده بود تا آبروی محمد بن سلمان برود و متأسفانه با قربانی کردن حجاج، کینه‌های استراتژی خودشان را عملی کردند و در اینجا حاجیان قربانی دعواهای سیاسی داخل عربستان شدند.

 

لزوم ایجاد یک هژمان و هارمونی رسانه‌ای در عرصه بین‌الملل

 

حجت الاسلام و المسلمین جهانگیری سهروردی عنوان کرد: مردم باید بدانند که حاجیانی که برای قربانی به منا رفته بودند، قربانی دعواهای سیاسی داخل عربستان شدند و امروز ما باید یک هژمان رسانه‌ای و هارمونی و هم‌نوایی رسانه‌ای در عرصه بین‌الملل داشته باشیم و نشان دهیم که عربستان دیگر توان مدیریت حج را ندارد.

 

وی در پایان یادآور شد: متأسفانه ما امروز تنها در مورد حادثه منا سخن می‌گوییم، اما ما باید سابقه سوء مدیریت عربستان را از حیث‌های مختلف فرهنگی، بهداشتی و ... مورد بررسی قرار داده و به دنیا اعلام کنیم.

 

 http://shabestan.ir/detail/News/489304تاريخ : سه شنبه ۷ مهر۱۳۹۴ | ۱۳:۱۳ بعد از ظهر | نویسنده : الهام شیری. نبی اله جهانگیری |
کد خبر: ۴۳۸۷۹۰
تاریخ انتشار: ۳۱ مرداد ۱۳۹۴ - ۰۹:۱۰
 
 
 
دوران طلایی ایفای نقش اجتماعی مساجد در دهه 60
مسجد به عنوان کانون تجمع مردم می تواند ظرفیت عظیمی را برای رشد و بالندگی جامعه به وجود آورد تا جایی که باعث تحرک های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی شود. همچنان که در اوائل پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان پایگاه و منبع اطلاعاتی انقلابی به مثابه‌ی رسانه ای قوی عمل می کرد.

سرویس فرهنگی فردا- مسجد از دیرباز کانال ارتباطی میان مردم بوده است و تا پیش از اینکه رسانه هایی چون تلویزیون، رادیو و ... در دسترس مردم قرار گیرد، محلی برای به روزرسانی اخبار، تبادل نظر و در مواردی نیز مشورت و انجام کارهای بزرگ بوده است. نکته مهم در این مورد، حضور مردم از اقشار و سطوح مختلف در مسجد و قرار گرفتن انها کنار یکدیگر است که باعث نزدیک انان به یکدیگر می شد.

مسجد، منبع پایگاه اطلاعاتی انقلابی

مسجد به عنوان کانون تجمع مردم می تواند ظرفیت عظیمی را برای رشد و بالندگی جامعه به وجود آورد تا جایی که باعث تحرک های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی شود. نمونه بارز این تحرکات را می توان در پیروزی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس مشاهده کرد که مسجد با ظرفیت عظیم کادر سازی خود توانست نقش موثری ایفا کند.

حجت الاسلام والمسلمین یحیی جهانگیری در این باره می گوید: "در دوران دفاع مقدس، مسجد مرکز تربیت نیرو بوده و علاوه بر تامین کادر جبهه، پشتیبانی مادی و معنوی توسط مسجد به جامعه تزریق می شد."

مسجد در اوائل پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان پایگاه و منبع اطلاعاتی انقلابی به مثابه‌ی رسانه ای قوی عمل می کرد. سخنرانی چهره های مذهبی و انقلابی، توزیع اعلامیه و نوارهای سخنرانی، کتاب، جزوه و ... در آن باعث به روزرسانی اخبار می شد. این در حالی بود که مسجد به علت داشتن قداست در مقابل دشمن از مصونیت برخوردار بود.

حسين هيكل روزنامه نگار نامدار مصری در اين باره مي نويسد: "در كشورهاي اسلامي نهادي به چشم مي خورد كه قدرت، قادر به دسترسي بدان نمي باشد و آن نهاد مسجد است. با اين نهاد نمي توان مذاكرات پنهاني داشت و يا به آن رشوه داد، زيرا انجام چنين عملي به مثابه توهين به عميق ترين و گرامي ترين اعتقادات مردم است. مسجد براي اجتماع مردم مكاني فراهم آورد كه حتي از دسترس مؤثرترين پليس مخفي به دور است. مردم به قيمت جانشان از مسجد دفاع مي كنند. مذهب به گرد زندگي مردم عادي يك حصار امنيت مي كشد كه مسجد و قرآن سمبل هاي آن به شمار مي روند."

مسجد بی رقیب در گذشته

مسجد به عنوان محلی چند منظوره در انقلاب مورد استفاده قرار گرفت و این روند را در دوران جنگ نیز حفظ کرد. در دوران دفاع مقدس، مسجد محلی برای آموزش نیروها، پشتیبانی جبهه، کارهای مربوط به تشکیلات و .... بود. مسجد در گذشته رقیب نداشت و جوان تنها جایی که می توانست نیازهای معنوی خود را رفع کند، در مسجد جست و جو می کرد، اما امروزه شاهد هستیم که وسایل ارتباطی چون، تلویزیون، تلفن، ماهواره، شبکه های مجازی اجتماعی پا به عرصه گذاشته و نقش مسجد را در زندگی کمرنگ و کمرنگ تر کرده اند.

 

 کارکرد عبادی

یکی از کارکردهای مهم مسجد، کارکرد عبادی آن است. این مهم نه تنها در گذشته در مرکز توجه قرار داشته، بلکه امروزه نیز یکی از کاربردهای اصلی آن محسوب می شود. در این محل عبادی، مردم در هنگامه های نماز با صحبت و آشنایی با یکدیگر به تبادل افکار پرداخته و در مواردی حتی در صورت بروز مشکل برای افراد در صدد کمک رسانی هستند.

 

 

مسجد و کادر سازی

یکی دیگر از کارکردها مهم مسجد در گذشته استفاده از ظرفیت عظیم آن برای کادر سازی بود، تا جایی که امام خمینی (ره) از مسجد به عنوان سنگر یاد می کنند. این سنگر محلی بود برای تزکیه نفس و آموزش تسلیحاتی افراد. همچنین ثبت نام، اعزام، اموزش و ساماندهی نیروها در این محل صورت می گرفت. حتی کمیته های انقلاب اسلامی ابتدا در مسجد مستقر بودند که وظیفه نظم و امنیت را در شهر را بر عهده داشتند.

علاوه بر این موضوع مسجد در دوارن دفاع مقدس در شهرهای جنوبی به عنوان پناهگاهی برای مردم، نگهداری از زخمی ها و آسیب دیدگان جنگ و .... نیز استفاده می شد. 

پشتیبانی از جبهه ها

از دیگر کارهایی که در مسجد صورت می گرفت حضور زنان و مردان در مسجد برای امورات مربوط به پشتیبانی جبهه بود. بدین صورت که مسجد محلی برای جمع آوری اقلام، بسته بندی و تفکیک آنها برای فرستادن به جبهه بود. حتی گاهی انجام فعالیت های دیگری چون دوخت و دوز لباس برای رزمندگان نیز در این محل اتفاق می افتاد.

 خلق آثار هنری

همچنین مسجد محلی برای خلق آثار هنری نیز در دوران انقلاب و دفاع مقدس محسوب می شد و ما شاهد این موضوع هستیم که بسیاری از هنرمندان نظیر فرج الله سلحشور، بهزاد بهزاد پور، محمدرضا تخت کشیان، حسین یاری، امیر حسین فردی و ... از جمله افرادی بودن که در مسجد جواد الائمه بوده و کار هنری خود را از مسجد شروع کرده اند.

ابراهیم بهزادپور یکی از مسجدی های مسجد جواد الائمه درباره فضای مسجد در زمان پیروزی انقلاب و دفاع مقدس می گوید: "مسجد رونق خاصی داشت و در آن نماز جماعت، هیئت و ... برپا بود و فضای حاکم، فضای جبهه، جنگ، شهادت و شهدا بود و بچه ها با این تفکر در برنامه های هنری، کلاس های داستان نویسی، هیئت و ... حاضر می شدند.

 

اجرای تئاتر گندم های خونین در مسجد جواد الائمه (ع)

بهزادپور ادامه می دهد: یکی از محافلی که بچه های مسجد در دوارن دفاع‌مقدس در آن جمع می‌شدند، هیئت مسجد بود. این هیئت به صورت هفتگی برپا می‌شد. بچه‌های مساجد دیگر هم به واسطه دوستی با بچه‌های مسجد جواد الائمه برای انجام کارهای فرهنگی به مسجد می‌آمدند. در واقع جمع بچه‌های گروه تلفیقی از چند مسجد اطراف بود.کارهای انجام شده در مسجد، تنها یک حرکت بود برای عملی کردن شعارهایی که به آنها اعتقاد داشتیم و در مسجد گفته می‌شد.

 سواد آموزی در مسجد

برپایی کلاسهای مربوط به نهضت سواد آموزی نیز در مسجد انجام می شد. همین باعث می شد بسیاری از زنان و مردان در مسجد حضور پیدا کنند و به تبع فرزندان نیز با فضای مسجد آشنا شوند.

البته ناگفته نماند یکی دیگر از کارکردهای مسجد، برگزاری مراسم تشییع پیکر شهدا بود. معمولا شهدا از مساجد محله تشییع شده و به خاک سپرده می شدند و همین شور خاصی را در میان مردم ایجاد می کرد.

بدین ترتیب می توان گفت مسجد در پیروزی انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس نقش محوری را ایفا کرده است. البته این نقش با گذشت زمان کمرنگ تر شده است. این در حالی است که یحیی جهانگیری، پژوهشگر حوزه مسجد در این باره می گوید: ما باید معنویت گره خورده در دفاع مقدس و مسجد را صادر کنیم؛ این در حالی است در عصر حاضر و در کشور ما زمانی که از صادرات بحث می شود، فقط به صادرات نفت، پتروشیمی و ... اشاره می شود در صورتی که معارف بلند ما ظرفیت های بزرگ صادراتی دارند و باید گمرک فرهنگی برای صادرات آن تعریف کنیم.

 
 
http://www.fardanews.com/fa/news/438790/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B9-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%DB%8C


تاريخ : شنبه ۳۱ مرداد۱۳۹۴ | ۱۹:۳۱ بعد از ظهر | نویسنده : الهام شیری. نبی اله جهانگیری |
بخش نخست/ استاد حوزه و دانشگاه مطرح کرد؛ فقه فرهنگ و جایگاه تئوری‌پردازی فرهنگی در حوزه علمیه خبرگزاری رسا ـ حجت الاسلام جهانگیری با تبیین ابعاد فقه فرهنگ گفت: متأسفانه حوزه علمیه در حوزه فرهنگ تئوری پردازی در مطلوب نداشته و انتظار می‌رود تعداد دروس حوزوی در حوزه فرهنگ افزون باشد. با اینکه به تعبیر شهید بهشتی انقلاب ما یک انقلاب فرهنگی است و حضرت آقا تصریح دارند که همه‌کارهای کشور باید «پیوست فرهنگی» داشته باشد. فقه فرهنگ؛ تعریف، مسائل و بایستگیی سه واژه‌ای که پژوهش در آن مبانی ایجاد یک تمدن فرهنگی اسلام برمدار نظام فرهنگی را فراهم خواهد ساخت. فرهنگ؛ واژه‌ای که در هر دین و مذهبی اولویت نخست تعیین ایدئولوژی مکتبی آن محسوب می‌شود. رهبر معظم انقلاب حضرت امام خامنه‌ای در دهه 70 و 80 تمام اولویت‌های ایدئولوژیک خود را برمدار نهاد پروری آن‌هم با معیارهای فرهنگی قرار داده است. به‌نحوی‌که از هشدارهای جدی فرهنگی از قبیل ناتوی فرهنگی گرفته تا طرح مأموریت پژوهشی برای علما و فضلای حوزه علمیه قم «فقه حکومتی» همه نشان از دغدغه‌های ایشان است. بر این اساس در موضوع حیاتی فقه فرهنگ خبرنگار خبرگزاری رسا، با حجت‌الاسلام یحیی جهانگیری سهروردی، استاد حوزه و دانشگاه و البته مقرر دروس خارج فقه فرهنگ «آیت‌الله محسن اراکی» است به گفت‌وگو نشست، تا برخی از ابعاد و التزامات این موضوع پژوهشی نوین موردبررسی قرار گیرد. رسا ـ ابتدا و قبل از ورود به سؤال‌های اصلی، بفرمائید چه موضوعی باعث شد که در حوزه علمیه درس خارج فقه فرهنگ گذاشته شد؟ با وقوع انقلاب اسلامی و ایجاد حکومت مبتنی بر آموزه‌های وحیانی، نیاز به تئوری پردازی‌های دین جدی شد، هرچند به علل اجتماعی و غیره، این کار باید زودتر انجام می‌گرفت؛ ولی حوزه‌های علمیه به‌عنوان موتور محرکه و مغز افزار نظام اسلامی این رسالت را بر دوش کشید. البته راه نرفته زیاد است ولی آغاز مبارکی است. امام خمینی(ره) و رهبر انقلاب اسلامی هر دو بر رسالت سنگین فقه در قبال نظام اسلامی تأکید داشتند. برای تئوری پردازی فقهی ما باید هم دانش‌های فقه مضاف را گسترش دهیم و هم فلسفه فقه را، در مصاحبه‌ای خدمتتان از فلسفه فقه گفتم و گفتم که نگاه حضرت آقا به فقه حکومتی ناظر ازنظر فلسفه فقه است. فقه فرهنگ هم از اقسام فقه مضاف است. ما باید با نگاه فقهی در مسائلی مثل پزشکی، اقتصاد، فناوری و فرهنگ و مسائلی از این قبلی به نظریه‌پردازی بپردازیم. آیه الله اراکی یکی از تئوری پردازانی است که در حوزه فقه مضاف خصوصاً فقه سیاست، فقه اقتصاد و فقه فرهنگ دارای تألیفات و نظریات جدید است. چند سال پیش از ایشان درخواست شد کرسی فقه فرهنگ را در حد درس خارج برای فضلای حوزه دایر کنند که با استقبال خوب حوزویان روبرو شد. پس باید حضرت آیه الله اراکی را بنیان‌گذار دانش فقه نظام فرهنگی بدانیم. تجربه حضور آیه الله اراکی در عرصه بین‌الملل آن‌هم بیش از یک دهه و نیز درک محضر دانشمندانی همچون شهید صدر، از ایشان دانشمندی جامع «نظر» و «عمل» و به تعبیر دیگر «دغدغه» و «تئوری» ساخته است. البته حضرت استاد رشاد هم در حوزه فرهنگ البته با نگاه فلسفی دروسی را در حوزه داشتند با عنوان فلسفه فرهنگ. متأسفانه حوزه علمیه در حوزه فرهنگ تئوری پردازی در مطلوب نداشته و انتظار می‌رود تعداد دروس حوزوی در حوزه فرهنگ افزون باشد. با اینکه به تعبیر شهید بهشتی انقلاب ما یک انقلاب فرهنگی است و حضرت آقا تصریح دارند که همه‌کارهای کشور باید «پیوست فرهنگی» داشته باشد. رسا ـ به‌عنوان اولین پرسش فقه فرهنگ را تعریف بفرمائید قلمرو و ساحت مسائلی را که دغدغه‌مند است چیست؟ فقه فرهنگ یک‌رشته فقه مضافی است. در تعریف فقه مضاف باید بگویم یعنی فقه را برای تفحص و کشف راز مسائل به یک دانش یا موضوع مبنا قرار دهیم مثل نگاه و پژوهش فقهی در دانش اقتصاد که نتیجه‌ای همچون فقه اقتصاد را در بر خواهد داشت. پس تعریف فقه فرهنگ می‌شود مطالعه فرهنگ با فقه. به تعبیر دیگر یافتن پاسخ به پرسش‌ها فرهنگی از منابع فقهی. البته ممکن است برخی بگویند فقه فرهنگی دنبال چه مسائلی است که فقه سنتی مرسوم بدان نپرداخته. مگر فرهنگ غیر از چه بپوشیم چه بخوریم چه رفتار کنیم است؟ همه این‌ها در فقه مرسوم پاسخ‌داده‌شده است. پس فقه فرهنگ چه دغدغه‌ای را دارد؟ جواب این است که اولاً در فقه فرهنگ به‌طور تخصصی دغدغه‌های فرهنگ از منظر فقه کاوش می‌شود. چیزی شبیه رابطه پزشکی عمومی و پزشکی تخصصی. بی‌شک پزشک عمومی هم از چشم مطالعه می‌کند ولی نگاه تخصصی که گرایش پزشکی تخصصی دارد، پزشکی عمومی ندارد ثانیاً که به نظرم این مهم‌ترین تفاوت است و آیه الله اراکی بر آن تصریح هم داشتند این است که مسائل به‌صورت خرد تحلیل می‌شود ولی در فقه مضاف که حضرت استاد اراکی تأکیددارند بگوییم فقه نظام‌ها ما به‌صورت کلان بررسی می‌کنیم. بنابراین آیت الله اراکی تأکید دارد بگوییم فقه نظام سیاسی تا فقه سیاسی، فقه نظام فرهنگی تا فقه فرهنگی. فرق فقه خرد و کلان را در ادامه توضیح خواهم داد. حقیقت این است که باید بین بحث کلان وابسته به دانش فقه، تبیین و به‌طور دقیق تفکیک درستی صورت بگیرد. تفاوت بین فلسفه فقه با فقه مضاف و نیز تفاوت بین فقه مضاف را با فقه مطلق و از سوی دیگر بین فقه خرد با فقه کلان و به تعبیر آیه الله اراکی فقه نظام‌ها بنابراین موضوع فقه فرهنگ هم یک موضوع فقه مضافی است. بنابراین به تبعیت از تعبیر دقیق استاد، عنوان درس ایشان «فقه نظام فرهنگی» است. از مسائل خرد فرهنگی، به فقه کلان یا نظام فرهنگی می‌رسیم. رساـ می‌شود توضیح دهید با چه مکانیسمی این اتفاق می‌افتد که از فقه خرد به فقه نظام فرهنگی می‌رسیم؟ چند مسأله را در روایات موجود در بررسی چگونگی و اهمیت استنباط فقه فرهنگ مطرح می‌کنم تا برخی از ابهامات در تعاریف مطرح‌شده را از ابعاد مختلف را موردبررسی قرار دهیم؛ خانه مسلمان نباید مشرف بر خانه مسلمان دیگر باشد، دومین مسأله در روایت آمده است که مؤمن باید استهلال کند، مؤمن باید اوقات شرعی را تشخیص دهد آمده است کسی که آسمان را نبیند، ملکوت را نبیند محروم است این‌ها داده‌های فقه مطلق است و فقیه آن را بیان کرده است. این‌ها مسائل خرد فرهنگی است. ما فقط نباید به این مسائل خرد بسنده کنیم. متأسفانه از این فقه خرد، یک سیستم فقهی یا نظام فقهی استنتاج نشده است. و این دغدغه آیت‌الله اراکی است. ما از کنار هم گذاشتن این مسائل فقهی، به یک فقه کلان می‌رسیم. بنام فقه فرهنگ شهرسازی. درنتیجه ساخت بناهای عمودی ممنوع می‌شود. در سایه این نوع تفقه است که فقه فعالانه وارد حوزه شهرسازی می‌شود و می‌گوید باید توسعه شهر اسلامی، افقی باشد تا عمودی. اینکه پیشرفت شهری و رشد شهروندی در اسلام شهر چگونه باشد را فقه نظام فرهنگی پیشنهاد می‌دهد. فقه ما در سیستم ساختار شهری باید به‌گونه‌ای باشد که مردم همه حق داشته باشند آسمان خدا را ببینند. نباید شهرسازی ما مانع انسان و آسمان و ملک و ملکوت بشود. به عنان کسی که کشورهای متخلف دنیا را دیده‌ام عرض می‌کنم ما باید فرق بگذاریم بین ساخت ساز تجاری اداری و مسکونی. حتی در غرب، ساخت سازه‌های عمودی، برای اهداف تجاری و اداری است ولی برای اماکن مسکونی، توسعه افقی است. در نگاه اسلامی، منزل باید «مسکن» باشد «بیت» باشد «دار» باشد. همه این‌ها مفاهیم بلندی پشت سر دارد. ولی با این نوع توسعه شهری که ما پیش‌گرفته‌ایم، دیگر خانه، فقط یک «خوابگاه» بیش نیست. و این شایسته نظام اسلامی که مبتنی بر داده‌های بلند و بالنده وحیانی است، نیست. پس روشن شد رسالت فقه فرهنگ چیست؟ کدام خلأ را می‌خواهد پر کند؟ او به دنبال کشف نظام فرهنگی بر اساس داده‌های فقه خرد است. ببینید این نگاه چه ظرفیت سترگی را در فقه ایجاد می‌کند. پس تفاوت این نگاه فقهی یعنی فقه نظام ساز یا به تعبیر دیگر فقه کلان با فقه سنتی در این است در فقه نظام فرهنگی ما در سیر استنباط از گزاره‌های خرد می‌توانیم به یک استنتاج کلان برسیم ولی در حالت فقه مطلق فقط در مسائل خرد محدودشده بودیم. از تفاوت‌های برجسته فقه کلان با فقه خرد در این است که فقه خرد محمول یک مسأله بسیط است مانند نماز واجب است و فرد آن را انجام دهد وجوب از گردن او ساقط است اما برخی اوقات محمول ما مرکب است مثلاً «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ کُونُواْ قَوَّامِینَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِکُمْ أَوِ الْوَالِدَیْنِ وَالأَقْرَبِینَ آن یَکُنْ غَنِیًّا أَوْ فَقَیرًا فَاللّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُواْ الْهَوَى آن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلْوُواْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ اللّهَ کَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرًا» در اینجا خطاب به جمع است. بنابراین با انجام یک فرد، خطاب شارع پایان نیافته است. آیه الله اراکی خطابات شارع را به سه قسم فردی، جمعی و فرد درون جمع تقسیم می‌کند. و بنابراین فقه اجتماعی اینجا باز می‌شود. با این نگاه در قبال، فقط فرد یک انسان همیشه خطاب نیست گاه باید به‌صورت جمعی باید اقدام کرد تا امتثال صورت گیرد. بنابراین فقه نظام فرهنگی دنبال این تیپ مسائل است چراکه در فقه فردی امتثال فردی است ولی در فقه کلان امتثال جمعی است. از منظر دیگر هم بین فقه کلان و فقه خرد تفاوت وجود دارد و به نظم این مهم‌ترین تفاوت است. و این سومین تفاوت است. و آن تفاوت در اعتبار حجیت است. در فقه سنتی به حجیت نص و ظهور بسنده کرده بودیم درحالی‌که اگر بخواهیم به فقه نظام‌ها برسیم باید حجت دلیل را بپذیریم. و این از ابداعات آیه الله اراکی است. ایشان تمسک به حجیت دلالت را نه از باب فقط حجیت بلکه ازاین‌جهت می‌داند که لسان و سیاق باب نظام سازی، به حجیت دلالت مبتنی است. رسا ـ تفاوت حجیت دلیل با دو حجیت موجود دیگر چیست؟ چرا باید این حجیت را در سیر استنباط اضافه کنیم؟ در فقه مطلق برای اثبات یک موضوع به حجیت نص و ظهور بسنده می‌شد. درواقع، حجیت نص بود بنابراین به خاطر کمبود نص، چنگ توسل به دامن ظهور هم زده می‌شود که البته کار درستی هم هست.اما در فقه نظام‌ها من‌جمله فقه نظام فرهنگ باید از این فراتر برویم و به حجیت دلالت نیز برسیم. مثالش را زدم که چگونه از مسائل خرد، بر حجت کلان مسأله، دلالت می‌گرفتیم. رسا ـ با این مسائلی که مطرح شد و تبیینی که از فقه فرهنگ صورت گرفت؛ فقه فرهنگ به چه مسائلی می‌خواهد برسید؟ یا به‌طورکلی فقه فرهنگ حلال چه نوع مسائل مبتلابه روز است؟ فقه یعنی دانش بررسی رفتارهای انسانی بر اساس متون دینی است و باید در نظر داشت با توجه به معنای لغوی فرهنگ که به معنای خرد جمعی است فقه فرهنگ به دنبال تبیین خرد جمعی است. یعنی نظام پذیرفته‌شده شایسته‌ها و ناشایسته‌ها. بنابراین مسائل فقه فرهنگ در یک تقسیم کلان عبارت است از رفتارها، باورها و بیان. البته رفتارها، باورها و بیان‌هایی که دارای سنجش و گزینش هستند بنابراین فقه در باب امور غیر اراده‌ای بحث نمی‌کند. بنابراین می‌توان گفت فقه فرهنگ سه باب دارد: بابی درباره رفتارهای فرهنگی، بابی درباره باورها و عقیده، و بابی نیز درباره بیان. در باب اول مسائلی همچون آئین‌ها پوشش زنان و مردان، ورزش، نمادهای فرهنگی، نهادهای فرهنگی بحث می‌شود. در باب دوم، باور و عقیده از منظر فقهی تحلیل می‌شود. یادمان باشد این بحث کلامی نیست. در اینجا از مسئولیت یک باور بحث می‌کنیم. ساحت بحث در اینجا از باور با علم کلام کاملاً متفاوت است. اینجا مسائلی آزادی اندیشه، مسئولیت کیفری اندیشه، ارتداد بحث می‌شود. در باب سوم که کتاب البیان می‌توان نام‌گذاری کرد مسائلی مثل آزادی بیان، آزادی پس از بیان، رسانه اینجا بحث می‌شود. گاهی این رفتارها، باورها و بیان‌ها اختصاص به فرد دارد یا برخی اوقات هم ارتباط به جمع دارد مثلاً اراده جمعی تصمیم می‌گیرد که ایرلند یک ماه پیش به رسمیت هم‌جنس‌بازی رأی دهند این‌یک تصمیم جمعی است در این‌گونه فقه فرهنگ مسأله هجرت مسلمان از بلد کفر را مطرح می‌کند. نکته اینکه گاهی جمع تصمیم ارادی دارد و گاهی مواقع تصمیم جمع تصمیم ارادی نیست چراکه رسانه‌های جمعی در ایجاد یک اراده اجتماعی قدرت 99 درصدی پیداکرده‌اند مانند تبلیغات علیه جهان اسلام از این دست مسایل است./921/گ403/س پایان ‌بخش اول خبرنگار: محمد جعفری

 

http://rasanews.ir/NSite/FullStory/News/?Id=279413تاريخ : چهارشنبه ۲۸ مرداد۱۳۹۴ | ۱۵:۳۹ بعد از ظهر | نویسنده : الهام شیری. نبی اله جهانگیری |

حجت‌الاسلام جهانگیری‌سهروردی بیان کرد:

تنوع محیطی؛ اهرم نخست در ایجاد جذابیت اوقات فراغت دانش‌آموزان

%d8%aa%d9%86%d9%88%d8%b9-%d9%85%d8%ad%db%8c%d8%b7%db%8c%d8%9b-%d8%a7%d9%87%d8%b1%d9%85-%d9%86%d8%ae%d8%b3%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%a7%d8%af-%d8%ac%d8%b0%d8%a7%d8%a8%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d9%88%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ba%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%e2%80%8c%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%a7%d9%86

گروه اجتماعی: مدرس حوزه و دانشگاه‌های زنجان با تأکید بر این‌که ایجاد تنوع محیطی، نخستین اهرم در ایجاد جذابیت اوقات فراغت است، گفت: روبرو شدن دانش‌آموز در فصل تابستان با فضای تحصیل خود، نوعی دلزدگی به بار می‌آورد؛ در حالی که می‌توان با کشاندن آنها به مساجد، این تنوع فضا را ایجاد کرد.

حجت‌الاسلام والمسلیمن یحیی جهانگیری‌سهروردی، مبلّغ بین‌الملل و مدرس حوزه و دانشگاه‌های زنجان در گفت‌و‌گو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) از زنجان، با تأکید بر این‌که متأسفانه ایدئولوژی مسئولان فرهنگی کشور نسبت به اوقات فراغت جوانان و نوجوانان، با استراتژی غنی‌سازی غریبه است، گفت: با وجود این‌که اوقات فراغت و ایام تعطیل در نگاه اسلام و کشورهای توسعه‌یافته، زمان آغاز کاری جدید است و تعطیلی در آن معنا ندارد؛ نگاه مسئولان فرهنگی کشور، متفاوت است.

وی افزود: این نوع نگرش سبب شده است که مسئولان نه تنها به دنبال غنی‌سازی اوقات فراغت دانش‌آموزان و دانشجویان کشور نباشند، بلکه در ایام تعطیل، رابطه ذهنی آنها با یادگیری به‌طور کامل از بین می‌رود و پس از تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها، کلیه داده‌های ذهنی نوجوان و جوان به سمت فراموشی پیش می‌رود.

نوجوان ایرانی در ایام تابستان با فضای یادگیری بیگانه می‌شود
این مدرس حوزه و دانشگاه‌های زنجان با اشاره به نقایص نظام آموزشی کشور درباره اوقات فراغت، اظهار کرد: این امر که تمامی معلمان و دبیران در ابتدای سال تحصیلی، خلاصه‌ای از دروس سال گذشته را ارائه می‌دهند، نشان‌دهنده این موضوع است که نوجوان ایرانی در ایام تابستان به‌طور کامل با فضای یادگیری بیگانه شده است و تنها راه از بین بردن این نقیصه، این است که اوقات فراغت نوجوانان را براساس نیازهای وی در دوره تحصیلی پر کنیم.

حجت‌الاسلام جهانگیری‌سهروردی یکی از نقص‌های عمده نظام آموزشی کشور را نیز داده‌محوری دانست و اظهار کرد: دوری از آموزش‌های مهارت‌های زندگی در سال تحصیلی سبب می‌شود که دانش‌آموز در ایام فراغت خود، با بسیاری از مهارت‌هایی که در حوزه اجتماع، نیاز به آن دارد، بیگانه باشد؛ همچون زمانی که وارد بانک شده و نحوه استفاده از خدمات بانکی را نمی‌داند.

لزوم ایجاد جذابیت در برنامه‌های اوقات فراغت نسل نوجوان و جوان
وی با اشاره به این‌که باید به دنبال ایجاد جذابیت در برنامه‌های اوقات فراغت نسل نوجوان و جوان باشیم، عنوان کرد: ایجاد تنوع محیطی، نخستین اهرم در ایجاد جذابیت اوقات فراغت برای دانش‌آموزان است و براین اساس، دانش‌آموز نباید اموری را که در تابستان فراخواهد گرفت، در محیط مدرسه جست‌وجو کند.

این مدرس حوزه و دانشگاه‌های زنجان ادامه داد: روبرو شدن دانش‌آموز در فصل تابستان با فضای تحصیل خود، نوعی خستگی و دلزدگی به بار می‌آورد؛ در حالی که می‌توان با ایجاد تنوع محیطی و کشاندن دانش‌آموزان به مساجد، این تنوع فضا را ایجاد کرد.

این مبلّغ بین‌الملل اظهار کرد: نظام آموزشی ما باید به سمتی پیش برود که دانش‌آموز در دوره تحصیل خود، خلأ‌هایی را در مباحث ارائه شده را درک کند و در دوره فراغت خود به دنبال پر کردن این خلأها باشد. به عبارتی باید به دانش‌آموز خود زمینه‌ای ارائه کنیم که خود به دنبال ایجاد خلاقیت در روش ماهی‌گیری باشد، نه این‌که ماهی‌گیری را به او بیاموزیم.

حجت‌الاسلام جهانگیری‌سهروردی یادآور شد: پرسش‌محور شدن نظام آموزشی به جای پاسخ‌محوری، سبب می‌شود که جذابیت مفاهیم به صورت درونی برای او ایجاد شود.تاريخ : یکشنبه ۲۵ مرداد۱۳۹۴ | ۱۴:۳ بعد از ظهر | نویسنده : الهام شیری. نبی اله جهانگیری |
دختران و جامعه امروز//8 
زمینه افزایش سواد الکترونیک و اجتماعی دختران را فراهم کنیم
خبرگزاری شبستان: پژوهشگر و مبلغ بین المللی، با بیان این که سواد الکترونیک دختران در جامعه ما پایین است گفت: مهارت و سواد الکترونیک دختران را باید افزایش داد تا از آسیب‌های مجازی و اجتماعی مصون بمانند.
 

 

حجت الاسلام والمسلمین یحیی جهانگیری سهروردی مولف کتاب «بگذار زندگی کنم» در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری شبستان در قم عنوان کرد: یکی از اهرم‌های خوبی که ما می‌توانیم به دنیا ثابت کنیم که زن جایگاه مهمی در اسلام دارد این است که ابعاد شخصیتی حضرت معصومه (س) را بازگو کنیم تا به بخشی از شبهه‌ها عملا جواب دهیم.

 

لزوم تبیین جایگاه حضرت معصومه (س)

 

این پژوهشگر و مبلغ بین المللی، اظهار داشت: یکی از سوالات مهمی که در کشورهای خارجی از مبلغین می‌پرسند بحث حقوق زنان در اسلام است و زمانی که ما نمونه‌های عینی از جمله حضرت معصومه (س) را به دنیا معرفی کنیم بخشی از اسلام‌هراسی را برطرف می‌کنیم.

 

جهانگیری سهروردی با اشاره به این که بیشتر اولیای دینی ما مرد بودند گفت: این ایام بهانه خوبی است تا از این ظرفیت استفاده کنیم و در تبیین جایگاه حضرت معصومه (س) کوشا باشیم.

 

وی با بیان این که افراد گاهی به عنوان شخص و گاهی به عنوان شخصیت معرفی می شوند بیان کرد: معمولا حضرت معصومه (س) به عنوان شخص معرفی شده است ولی در معرفی ایشان به عنوان شخصیت یعنی نمونه برتر از یک زن مسلمان تلاش بسیار کمی صورت گرفته است.

 

آموزش در جامعه ما دیتامحور است نه مهارت‌محور

 

جهانگیری سهروردی با بیان این که آموزش در جامعه ما دیتامحور است و به صورت مهارت‌محور نیست عنوان کرد: آموزش و پرورش در حوزه آموزش، اطلاعات را به دانش‌آموزان یاد می‌دهد ولی مهارت زندگی را به دانش‌آموزان یاد نمی‌دهند و وقتی که آنان از محیط خانواده و مدرسه وارد جامعه می‌شوند خود را می‌بازند و مشکلات زیادی آنان را تهدید می‌کند.

 

وی با بیان این که استقبال دختران جامعه به تحصیل فراگیر شده است گفت: وقتی سیستم، تحصیل را یک ارزش می‌داند و به صورت رقابت بین مردم اشاعه می‌دهد به صورت ناخودآگاه جوانان به خصوص دختران به طرف این ارزش‌ها می‌روند که اگر تحلیل نشود آسیب‌زاست.

 

این مبلغ بین‌المللی دینی تصریح کرد: باید کودکان از جمله دختران، مهارت‌های زندگی و راه زندگی کردن را آموزش ببینند در غیر این صورت در زندگی و حتی در فضای مجازی ممکن است مورد ناملایمات قرار گیرند.

 

لزوم افزایش سواد الکترونیک و اجتماعی دختران در جامعه

 

جهانگیری سهروردی با بیان این که دختران جوان با انگیزه‌های متفاوت در شبکه‌های اجتماعی فعال هستند گفت: فعال بودن خوب است ولی سواد دیجیتال و الکترونیک جامعه ما پایین است و باید مهارت و سواد فضای مجازی آنان را افزایش داد.

 

وی با بیان این که باید دختران را از آسیب‌های مجازی و اجتماعی دور کرد افزود: اگر دانش اجتماعی دختران را افزایش دهیم از بسیاری از آسیب‌ها از جمله اعتیاد مصون می‌مانند.

 

این مبلغ بین‌المللی دینی با اشاره به این که دختران ما از آسیب‌های زیادی رنج می‌برند تصریح کرد: آمارهای نگران‌کننده‌ای از ثبت ازدواج وجود دارد که از ازدواج‌های زودرس و دیررس در جامعه خبر می‌دهد که یک پدیده خطرناک برای این قشر از جامعه است.

 

قم را به عنوان یک فرهنگ معرفی کنیم

 

کارشناس نهاد رهبری در دانشگاه‌های قم اظهار داشت: دهه کرامت فرصت خوبی است که پژوهشگران حوزوی و دانشگاهی توجه ویژه‌ای به قم داشته باشند.

 

این مبلغ بین‌المللی دینی تصریح کرد: متأسفانه برخی از پژوهشگران در متون دینی به واژه قم نگاه جغرافیایی داشته است در صورتی که در متون دینی ما، قم فقط معنای جغرافیایی ندارد بلکه ارزش معنوی هم دارد.

 

جهانگیری سهروردی با بیان این که منظور از قم در متون دینی، فرهنگ قمی و ارزش‌های اخلاقی قم است بیان کرد: مردم ری زمانی که نزد یکی از امامان معصوم رفتند، آن امام فرمود شما اهل ری نیستید بلکه اهل قم هستید که این روایت نشان می‌دهد که حتی اگر یک فرد قمی، ارزش‌هایی که در روایات آمده است را نداشته باشد اهل قم نیست.

 

کارشناس نهاد رهبری در دانشگاه‌های قم تأکید کرد: ما باید قم را به عنوان یک فرهنگ معرفی کنیم تا به یک ظرفیت بین‌المللی و منبع جوشان فرهنگی تبدیل شود و بتواند ارزش‌های فرهنگی و معنوی را اشاعه دهد.

 

پایان پیام/

 

پایان پیام/136


تاريخ : یکشنبه ۲۵ مرداد۱۳۹۴ | ۱۴:۳ بعد از ظهر | نویسنده : الهام شیری. نبی اله جهانگیری |تاريخ : شنبه ۲۴ مرداد۱۳۹۴ | ۱۵:۲۳ بعد از ظهر | نویسنده : الهام شیری. نبی اله جهانگیری |تاريخ : شنبه ۲۴ مرداد۱۳۹۴ | ۱۵:۲۲ بعد از ظهر | نویسنده : الهام شیری. نبی اله جهانگیری |تاريخ : شنبه ۲۴ مرداد۱۳۹۴ | ۱۵:۱۹ بعد از ظهر | نویسنده : الهام شیری. نبی اله جهانگیری |تاريخ : شنبه ۲۴ مرداد۱۳۹۴ | ۱۵:۱۸ بعد از ظهر | نویسنده : الهام شیری. نبی اله جهانگیری |تاريخ : شنبه ۲۴ مرداد۱۳۹۴ | ۱۵:۱۸ بعد از ظهر | نویسنده : الهام شیری. نبی اله جهانگیری |تاريخ : شنبه ۲۴ مرداد۱۳۹۴ | ۱۵:۱۷ بعد از ظهر | نویسنده : الهام شیری. نبی اله جهانگیری |تاريخ : شنبه ۲۴ مرداد۱۳۹۴ | ۱۵:۱۰ بعد از ظهر | نویسنده : الهام شیری. نبی اله جهانگیری |تاريخ : شنبه ۲۴ مرداد۱۳۹۴ | ۱۵:۹ بعد از ظهر | نویسنده : الهام شیری. نبی اله جهانگیری |تاريخ : شنبه ۲۴ مرداد۱۳۹۴ | ۱۵:۸ بعد از ظهر | نویسنده : الهام شیری. نبی اله جهانگیری |تاريخ : شنبه ۲۴ مرداد۱۳۹۴ | ۱۵:۸ بعد از ظهر | نویسنده : الهام شیری. نبی اله جهانگیری |
ه گزارش سروش ؛ بهرام نظام‌اسلامی تهیه‌کننده برنامه «یاد خدا» گفت: ویژه برنامه «یاد خدا» با محوریت پیش از اذان مغرب تداعی‌گر لحظه‌های افطار برای مخاطبان خارج از کشور است.
 
وی اظهار داشت: در بخشی از برنامه‌، نوایی به صورت نوستالژیک همراه با تصاویری از حرم علی بن موسی‌الرضا (ع) و حرم حضرت معصومه (س) برای مخاطبان طنین انداز می‌شود.
 
نظام‌اسلامی بیان کرد: در ویژه برنامه «ماه خدا» سعی کردیم علاوه بر معرفی کتاب، گزارشی از سفره‌های افطار و حال و هوای خانواده‌های روزه دار در این ماه را به سمع و نظر مخاطبان برسانیم.
 
وی خاطرنشان کرد: ویژه برنامه «ماه خدا» از اول ماه مبارک رمضان در 3 نوبت در لس‌آنجلس به وقت تهران ساعت 7:57 در سیدنی 11:43 و در وین به وقت تهران ساعت 23:57 با اجرای رضا ابراهیمی از شبکه جهانی جام‌جم به روی آنتن می‌رود.


تاريخ : شنبه ۲۴ مرداد۱۳۹۴ | ۱۵:۱ بعد از ظهر | نویسنده : الهام شیری. نبی اله جهانگیری |
ه گزارش سروش ؛ بهرام نظام‌اسلامی تهیه‌کننده برنامه «یاد خدا» گفت: ویژه برنامه «یاد خدا» با محوریت پیش از اذان مغرب تداعی‌گر لحظه‌های افطار برای مخاطبان خارج از کشور است.
 
وی اظهار داشت: در بخشی از برنامه‌، نوایی به صورت نوستالژیک همراه با تصاویری از حرم علی بن موسی‌الرضا (ع) و حرم حضرت معصومه (س) برای مخاطبان طنین انداز می‌شود.
 
نظام‌اسلامی بیان کرد: در ویژه برنامه «ماه خدا» سعی کردیم علاوه بر معرفی کتاب، گزارشی از سفره‌های افطار و حال و هوای خانواده‌های روزه دار در این ماه را به سمع و نظر مخاطبان برسانیم.
 
وی خاطرنشان کرد: ویژه برنامه «ماه خدا» از اول ماه مبارک رمضان در 3 نوبت در لس‌آنجلس به وقت تهران ساعت 7:57 در سیدنی 11:43 و در وین به وقت تهران ساعت 23:57 با اجرای رضا ابراهیمی از شبکه جهانی جام‌جم به روی آنتن می‌رود.تاريخ : شنبه ۲۴ مرداد۱۳۹۴ | ۱۵:۰ بعد از ظهر | نویسنده : الهام شیری. نبی اله جهانگیری |
ه گزارش سروش ؛ بهرام نظام‌اسلامی تهیه‌کننده برنامه «یاد خدا» گفت: ویژه برنامه «یاد خدا» با محوریت پیش از اذان مغرب تداعی‌گر لحظه‌های افطار برای مخاطبان خارج از کشور است.
 
وی اظهار داشت: در بخشی از برنامه‌، نوایی به صورت نوستالژیک همراه با تصاویری از حرم علی بن موسی‌الرضا (ع) و حرم حضرت معصومه (س) برای مخاطبان طنین انداز می‌شود.
 
نظام‌اسلامی بیان کرد: در ویژه برنامه «ماه خدا» سعی کردیم علاوه بر معرفی کتاب، گزارشی از سفره‌های افطار و حال و هوای خانواده‌های روزه دار در این ماه را به سمع و نظر مخاطبان برسانیم.
 
وی خاطرنشان کرد: ویژه برنامه «ماه خدا» از اول ماه مبارک رمضان در 3 نوبت در لس‌آنجلس به وقت تهران ساعت 7:57 در سیدنی 11:43 و در وین به وقت تهران ساعت 23:57 با اجرای رضا ابراهیمی از شبکه جهانی جام‌جم به روی آنتن می‌رود.


تاريخ : شنبه ۲۴ مرداد۱۳۹۴ | ۱۴:۵۹ بعد از ظهر | نویسنده : الهام شیری. نبی اله جهانگیری |
 

ه گزارش سروش ؛ بهرام نظام‌اسلامی تهیه‌کننده برنامه «یاد خدا» گفت: ویژه برنامه «یاد خدا» با محوریت پیش از اذان مغرب تداعی‌گر لحظه‌های افطار برای مخاطبان خارج از کشور است.
 
وی اظهار داشت: در بخشی از برنامه‌، نوایی به صورت نوستالژیک همراه با تصاویری از حرم علی بن موسی‌الرضا (ع) و حرم حضرت معصومه (س) برای مخاطبان طنین انداز می‌شود.
 
نظام‌اسلامی بیان کرد: در ویژه برنامه «ماه خدا» سعی کردیم علاوه بر معرفی کتاب، گزارشی از سفره‌های افطار و حال و هوای خانواده‌های روزه دار در این ماه را به سمع و نظر مخاطبان برسانیم.
 
وی خاطرنشان کرد: ویژه برنامه «ماه خدا» از اول ماه مبارک رمضان در 3 نوبت در لس‌آنجلس به وقت تهران ساعت 7:57 در سیدنی 11:43 و در وین به وقت تهران ساعت 23:57 با اجرای رضا ابراهیمی از شبکه جهانی جام‌جم به روی آنتن می‌رود.تاريخ : شنبه ۲۴ مرداد۱۳۹۴ | ۱۴:۵۹ بعد از ظهر | نویسنده : الهام شیری. نبی اله جهانگیری |
به گزارش سروش ؛ بهرام نظام‌اسلامی تهیه‌کننده برنامه «یاد خدا» گفت: ویژه برنامه «یاد خدا» با محوریت پیش از اذان مغرب تداعی‌گر لحظه‌های افطار برای مخاطبان خارج از کشور است.
 
وی اظهار داشت: در بخشی از برنامه‌، نوایی به صورت نوستالژیک همراه با تصاویری از حرم علی بن موسی‌الرضا (ع) و حرم حضرت معصومه (س) برای مخاطبان طنین انداز می‌شود.
 
نظام‌اسلامی بیان کرد: در ویژه برنامه «ماه خدا» سعی کردیم علاوه بر معرفی کتاب، گزارشی از سفره‌های افطار و حال و هوای خانواده‌های روزه دار در این ماه را به سمع و نظر مخاطبان برسانیم.
 
وی خاطرنشان کرد: ویژه برنامه «ماه خدا» از اول ماه مبارک رمضان در 3 نوبت در لس‌آنجلس به وقت تهران ساعت 7:57 در سیدنی 11:43 و در وین به وقت تهران ساعت 23:57 با اجرای رضا ابراهیمی از شبکه جهانی جام‌جم به روی آنتن می‌رود.تاريخ : شنبه ۲۴ مرداد۱۳۹۴ | ۱۴:۳۸ بعد از ظهر | نویسنده : الهام شیری. نبی اله جهانگیری |
به گزارش سروش ؛ بهرام نظام‌اسلامی تهیه‌کننده برنامه «یاد خدا» گفت: ویژه برنامه «یاد خدا» با محوریت پیش از اذان مغرب تداعی‌گر لحظه‌های افطار برای مخاطبان خارج از کشور است.
 
وی اظهار داشت: در بخشی از برنامه‌، نوایی به صورت نوستالژیک همراه با تصاویری از حرم علی بن موسی‌الرضا (ع) و حرم حضرت معصومه (س) برای مخاطبان طنین انداز می‌شود.
 
نظام‌اسلامی بیان کرد: در ویژه برنامه «ماه خدا» سعی کردیم علاوه بر معرفی کتاب، گزارشی از سفره‌های افطار و حال و هوای خانواده‌های روزه دار در این ماه را به سمع و نظر مخاطبان برسانیم.
 
وی خاطرنشان کرد: ویژه برنامه «ماه خدا» از اول ماه مبارک رمضان در 3 نوبت در لس‌آنجلس به وقت تهران ساعت 7:57 در سیدنی 11:43 و در وین به وقت تهران ساعت 23:57 با اجرای رضا ابراهیمی از شبکه جهانی جام‌جم به روی آنتن می‌رود.تاريخ : شنبه ۲۴ مرداد۱۳۹۴ | ۱۴:۳۷ بعد از ظهر | نویسنده : الهام شیری. نبی اله جهانگیری |
به گزارش سروش ؛ بهرام نظام‌اسلامی تهیه‌کننده برنامه «یاد خدا» گفت: ویژه برنامه «یاد خدا» با محوریت پیش از اذان مغرب تداعی‌گر لحظه‌های افطار برای مخاطبان خارج از کشور است.
 
وی اظهار داشت: در بخشی از برنامه‌، نوایی به صورت نوستالژیک همراه با تصاویری از حرم علی بن موسی‌الرضا (ع) و حرم حضرت معصومه (س) برای مخاطبان طنین انداز می‌شود.
 
نظام‌اسلامی بیان کرد: در ویژه برنامه «ماه خدا» سعی کردیم علاوه بر معرفی کتاب، گزارشی از سفره‌های افطار و حال و هوای خانواده‌های روزه دار در این ماه را به سمع و نظر مخاطبان برسانیم.
 
وی خاطرنشان کرد: ویژه برنامه «ماه خدا» از اول ماه مبارک رمضان در 3 نوبت در لس‌آنجلس به وقت تهران ساعت 7:57 در سیدنی 11:43 و در وین به وقت تهران ساعت 23:57 با اجرای رضا ابراهیمی از شبکه جهانی جام‌جم به روی آنتن می‌رود.


تاريخ : شنبه ۲۴ مرداد۱۳۹۴ | ۱۴:۳۳ بعد از ظهر | نویسنده : الهام شیری. نبی اله جهانگیری |
 

به گزارش سروش ؛ بهرام نظام‌اسلامی تهیه‌کننده برنامه «یاد خدا» گفت: ویژه برنامه «یاد خدا» با محوریت پیش از اذان مغرب تداعی‌گر لحظه‌های افطار برای مخاطبان خارج از کشور است.
 
وی اظهار داشت: در بخشی از برنامه‌، نوایی به صورت نوستالژیک همراه با تصاویری از حرم علی بن موسی‌الرضا (ع) و حرم حضرت معصومه (س) برای مخاطبان طنین انداز می‌شود.
 
نظام‌اسلامی بیان کرد: در ویژه برنامه «ماه خدا» سعی کردیم علاوه بر معرفی کتاب، گزارشی از سفره‌های افطار و حال و هوای خانواده‌های روزه دار در این ماه را به سمع و نظر مخاطبان برسانیم.
 
وی خاطرنشان کرد: ویژه برنامه «ماه خدا» از اول ماه مبارک رمضان در 3 نوبت در لس‌آنجلس به وقت تهران ساعت 7:57 در سیدنی 11:43 و در وین به وقت تهران ساعت 23:57 با اجرای رضا ابراهیمی از شبکه جهانی جام‌جم به روی آنتن می‌رود.تاريخ : شنبه ۲۴ مرداد۱۳۹۴ | ۱۴:۳۲ بعد از ظهر | نویسنده : الهام شیری. نبی اله جهانگیری |
به گزارش سروش ؛ بهرام نظام‌اسلامی تهیه‌کننده برنامه «یاد خدا» گفت: ویژه برنامه «یاد خدا» با محوریت پیش از اذان مغرب تداعی‌گر لحظه‌های افطار برای مخاطبان خارج از کشور است.
 
وی اظهار داشت: در بخشی از برنامه‌، نوایی به صورت نوستالژیک همراه با تصاویری از حرم علی بن موسی‌الرضا (ع) و حرم حضرت معصومه (س) برای مخاطبان طنین انداز می‌شود.
 
نظام‌اسلامی بیان کرد: در ویژه برنامه «ماه خدا» سعی کردیم علاوه بر معرفی کتاب، گزارشی از سفره‌های افطار و حال و هوای خانواده‌های روزه دار در این ماه را به سمع و نظر مخاطبان برسانیم.
 
وی خاطرنشان کرد: ویژه برنامه «ماه خدا» از اول ماه مبارک رمضان در 3 نوبت در لس‌آنجلس به وقت تهران ساعت 7:57 در سیدنی 11:43 و در وین به وقت تهران ساعت 23:57 با اجرای رضا ابراهیمی از شبکه جهانی جام‌جم به روی آنتن می‌رود.


برچسب‌ها: یحیی جهانگیری سهروردی , شبکه جام جم , شب قدر , امام علی , امیرالمومنین

تاريخ : جمعه ۲۳ مرداد۱۳۹۴ | ۱۶:۳۱ بعد از ظهر | نویسنده : الهام شیری. نبی اله جهانگیری |
به گزارش سروش ؛ بهرام نظام‌اسلامی تهیه‌کننده برنامه «یاد خدا» گفت: ویژه برنامه «یاد خدا» با محوریت پیش از اذان مغرب تداعی‌گر لحظه‌های افطار برای مخاطبان خارج از کشور است.
 
وی اظهار داشت: در بخشی از برنامه‌، نوایی به صورت نوستالژیک همراه با تصاویری از حرم علی بن موسی‌الرضا (ع) و حرم حضرت معصومه (س) برای مخاطبان طنین انداز می‌شود.
 
نظام‌اسلامی بیان کرد: در ویژه برنامه «ماه خدا» سعی کردیم علاوه بر معرفی کتاب، گزارشی از سفره‌های افطار و حال و هوای خانواده‌های روزه دار در این ماه را به سمع و نظر مخاطبان برسانیم.
 
وی خاطرنشان کرد: ویژه برنامه «ماه خدا» از اول ماه مبارک رمضان در 3 نوبت در لس‌آنجلس به وقت تهران ساعت 7:57 در سیدنی 11:43 و در وین به وقت تهران ساعت 23:57 با اجرای رضا ابراهیمی از شبکه جهانی جام‌جم به روی آنتن می‌رود.


برچسب‌ها: یحیی جهانگیری سهروردی , شبکه جام جم , شب قدر , امام علی , امیرالمومنین

تاريخ : جمعه ۲۳ مرداد۱۳۹۴ | ۱۶:۲۴ بعد از ظهر | نویسنده : الهام شیری. نبی اله جهانگیری |
یحیی جهانگیری در برنامه تلویزیونی طلوع: الزامات ملی و بینالمللی ما را به بازشناسی و شناسایی اندیشههای سهروری، فرا میخواند سرویس فرهنگی؛ روز هشتم مرداد روز ملی شیخ شهابالدین شیخ اشراق یحیی سهروردی است. به همین مناسبت برنامه تلویزیونی طلوع به بررسی اندیشههای سهروردی با حضور اســتاد یحیی جهانگیری ســهروردی پرداخت. حجتاالسالم یحیی جهانگیری در این برنامه تاکید کرد که سهروردی به آزاداندیشی و تولید علم بهطور جدی اصرار داشت. او تنها شهید راه ّغ بینالمللی در این برنامه تصریح کرد: باید زبان پارسی زبان علم بشود و این جزء مطالبات فلسفه و آزاداندیشی است. افزونبر اینکه شهید راه والیت، معنویت و معرفت اسالمی هم هست. مبل رهبر معظم انقالب اسالمی است. امروزه زبان انگلیسی زبان علم است. دیروز زبان عربی زبان علم بود، ولی سهروردی با نگارش متونی به زبان فارسی فاخر ثابت کرد که زبان فارسی ظرفیت تبدیل شدن به زبان علم را دارد. این استاد حوزه و دانشگاه با تبیین ابداعات فلسفی شیخ اشراق، افزود: او نهتنها یک نوآور علمی بلکه بنیانگذار یک مکتب فلسفی بود. سهروردی، انحصار راه اخذ معرفت از راه قیاسی را شکست و اثبات کرد که باید برای اخذ معرفت، از کشف و شهود و علم حضوری هم بهره برد. این نگاه سهروردی یک انقالب در دانش اپیستومولوژی است. فرهنگی - سیاسی - اقتصادی - اجتماعی متعلق به بخش خصوصی طلوع، برنامهای گفتوگو محور است که هر روز بهصورت زنده از ساعت 7:30 تا 9:30 از شبکه 4 سیما با اجرای خانم ندا سپانلو و تهیه کنندگی آقای بخشی پخش میشود.تاريخ : جمعه ۱۶ مرداد۱۳۹۴ | ۱۱:۳۷ قبل از ظهر | نویسنده : الهام شیری. نبی اله جهانگیری |
سخنرانی حجت الاسلام یحیی جهانگیری در جمع اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان

موج سوم تهاجم فرهنگی و الزامات دانشجوی انقلابی

تهران. دفتر مرکزی

چهارشنبه . 13 مرداد

در جمع اعضای خواهر و برادر جاد. کاشان و ارومیهتاريخ : پنجشنبه ۱۵ مرداد۱۳۹۴ | ۶:۱۹ قبل از ظهر | نویسنده : الهام شیری. نبی اله جهانگیری |
گروه: استان زنجان
ساعت: 09:00منتشر شده در مورخ: 1393/09/23شناسه خبر: 190869
مبلغ بین المللی حوزه:

اخلاق اجتماعی نبض زنده فرهنگ در جامعه اسلامی است

مبلغ بین المللی حوزه گفت:تضمین سلامت روانی جامعه نیازمند تبیین گزاره های اخلاقی است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از سمت وسو، حجت الاسلام یحیی جهانگیری سهروردی با اشاره به اینکه اخلاق اجتماعی یک حقیقت خفته در جامعه امروز ماست گفت: برخی اخلاق را در یک جامعه مقوله فردی می دانند نه یک مقوله  اجتماعی .

وی افزود: دروغ گفتن، راست بودن، سلام کردن، احترام گذاشتن همه این موارد جزو اخلاق فردی محسوب می شوند  در حالی که ما باید به مردم ثابت کنیم همه این موارد علاوه بر فردیت داشتن یک ارزش مهم اخلاقی است که در برآیند اجتماعی جامعه و کارکرد اجتماعی آن بسیار با اهمیت بوده و جایگاه انسان را در جامعه تثبت می کند.

مبلغ بین المللی حوزه ادامه داد: قبل از انقلاب جامعه دینی ما به فقه  یک نگاه فردی داشتند اما این امام خمینی(ره) بود که فقه را به یک دانش  اجتماعی تبدیل کرد و گفت فقه برای حکومت و تشکیل نظام امری مهم است.

حجت الاسلام جهانگیری سهروردی تصریح کرد: امام خمینی(ره) دانش فقه را از یک دانش فرد محور به یک رشته مستقل محور تبدیل کرد که متاسفانه در حوزه اخلاق چنین چیزی رخ نداده است.

استاد حوزه و دانشگاه اظهار داشت: درحوزه اخلاق دینی ما باید مقوله اخلاق را از ساحت فردی به سیستمی تبدیل کنیم که بتواند به حوزه اخلاق اجتماعی ربط پیدا کند .

وی عنوان کرد: در جامعه امروز هر فرد متولی اجرای ارزشهای اخلاقی نیست بلکه نظام اسلامی متولی برپا داشتن اخلاق است به طور مثال مردم ایران به طور کامل ارزش اخلاقی نظم را نمی دانند اما فرهنگ سکولار ژاپن از نظم به عنوان فرهنگ نام برده می شود اما در جامعه دینی و اسلامی ما مردم اغلب به نظمی توجه دارند.

مبلغ بین المللی حوزه یادآورشد: دلیل اصلی جامعه سکولار ژاپن توجه به زیر ساختهای نظم بوده و با نگاهی سیستماتیک به آن پرداخته است که متاسفانه در کشورما به مقوله نظم که جزیی ازاخلاق اجتماعی است با نگاهی فردی توجه شده است.

حجت الاسلام جهانگیری با اشاره به اینکه گاهی بیان می شود امام زمان دروغگویان را از بین می برد گفت: امام زمان دروغگویان را از بین نمی برد بلکه سیستمی تعبیه وزمینه ای ایجاد می کند که دروغی نباشد که فرد بخواهد دروغ بگوید.

وی خاطر نشان کرد: اگرسیستم ما درست بود اقتصاد و نظام اجتماعی ما خوب بود و مردم مجبور به دروغ گویی نبودند و کارها در ادارت به سهولت انجام میشد و مردم ناچار به دورغ نمی شدند.

استاد حوزه و دانشگاه، با اشاره به حدیث پیامبر اکرم(ص) در باب صداقت در گفتار اذعان داشت: نجات هر فرد در صداقت و راستگویی است و اگر بخواهیم ارزشهای اخلاق را درجامعه پیاده کنیم باید نگاه سیستمی ایجاد شود.

حجت الاسلام جهانگیری سهروردی ادامه داد:  دروغ رفتاری نیز گاهی در جامعه به عنوان یک نفاق یاد می شود چرا که سبب می شود مردم رفتارهایشان با باورهایشان همسو و یکسان نباشد و عدم هماهنگی در گفتار و رفتار بد اخلاقی های زیادی در اجتماع بوجود خواهد آورد.

 

مراجع تنها دیده بان دینداری مردم که همه مردم به آنها اعتماد دارند

مبلغ بین المللی حوزه عنوان کرد:فرمت محتوایی برخی از گزاره ها و ارزشهای پر تکرار در جامعه مانند دروغ، تهمت، غیبت و …باید در رساله ها گنجانده شود  تا مردم بفهمند حق الناس هم مانند خمس و زکات بسیار مهم و ارزشمند است.

وی ادامه داد:  مراجع به عنوان تنها دیده بان دینداری مردم که همه مردم به آنها اعتماد دارند شایسته است در رسالات خود در همه حوزه ها دینی مردم سخن گفته و ساماندهی کنند.

حجت الاسلام جهانگیری افزود: مردم جامعه دیندار ما به اخلاق نگاه بدوی دارند و گاها دروغ  و حق الناس را جزو بزه های مسلم نمی دانند و دروغ رفتاری و گفتاری در جامعه امروز ما تبدیل به فرهنگ شده است که روند و ادامه چنین فرهنگی سبب نفاق و بداخلاقی اجتماعی می شود.

استاد حوزه و دانشگاه در پایان گفت:برای اینکه بتوانیم سلامت روانی جامعه را تامین کنیم باید گزارهای اخلاقی در جامعه را بررسی کنیم که اگر گزاره های اخلاقی در یک جامعه تبیین و بررسی شود سلامت روانی جامعه را تضمن و تامین کرده است.

انتهای پیام/پ

http://www.dana.ir/News/190869.htmlتاريخ : سه شنبه ۱۳ مرداد۱۳۹۴ | ۱۷:۴۷ بعد از ظهر | نویسنده : الهام شیری. نبی اله جهانگیری |
حجت‌الاسلام و المسلمین جهانگیری : 
الزامات ملی و بین‌المللی ما را به بازشناسی و شناسایی اندیشه‌های سهروردی فرا می‌خواند
خبرگزاری شبستان: مبلغ بین‌المللی با بیان این که سهروردی تنها شهید راه فلسفه و آزاداندیشی است، گفت: شیخ اشراق نه تنها یک نوآور علمی بلکه بنیانگذار یک مکتب فلسفی بود و امروز الزامات ملی و بین‌المللی ما را به بازشناسی و شناسایی اندیشه‌های سهروری فرا می‌خواند.
 

 

به گزارش خبرگزاری شبستان از قم، شیخ شهاب الدین یحیی سهروردی معروف به شیخ مقتول، شیخ شهید و شیخ اشراق چهره‌‌ا‌ی برجسته در حکمت، فلسفه و عرفان در فرهنگ ایران است که در سال 549 هجری قمری در روستای سهرورد زنجان دیده به جهان گشود. سهروردی فقه را نزد جیلی، فقیه مشهور آن زمان و علم منطق را نزد ظهیرالدین فارسی آموخت. وی در شهر اصفهان برای نخستین بار با افکار ابن سینا روبرو شد و پس از مدتی تسلط خاصی بر آن پیدا کرد.

 

سهروردی پس از اتمام تحصیلات رو به عرفان و سلوک معنوی آورد. شیخ در جریان سفرهایش مدتی با جماعت صوفیه هم کلام شد و به مجاهدت نفس و ریاضت مشغول شد .هنگامی که سفرهای سهروردی گسترده‌تر شده بود به آناتولی رسید و از آنجا به حلب سوریه رسید. در همان شهر با ملک ظاهر، پسر صلاح‌الدین ایوبی، دیداد کرد. ملک ظاهر شیفته شیخ شده و مقدمش را گرامی داشت و از او خواست که در آن جا بماند. سهروردی پذیرفت و درس و بحث خود را در مدرسه حلاویه آغاز کرد. در همین مدرسه بود که شاگرد و پیرو وفادارش شمس‌الدین شهروزی به او پیوست .

 

شیخ اشراق همواره در بیان مسائل، به خصوص احکام و مسائل مربوط به دین بی‌باک بود و همین صراحت بیان او بود که سرانجام فقهای قشری عامه علیه او شوریدند، او را مرتد خوانده و سخنانش را خلاف اصول دین دانستند و با ارسال شکوائیه به صلاح الدین ایوبی او را مجاب کردند که فرمان قتل شیخ را صادر کند. سرانجام صلاح الدین ایوبی در نامه‌ای از پسرش خواست به دلیل برخی ملاحظات سیاسی شیخ را به قتل برساند. بدین ترتیب شیخ را زندانی کرده و در سن 36 یا 38 سالگی به قتل رسیدجرم او معاندت با شرایع دینی بود. بدین ترتیب سهروردی نیز سرانجامی همچون سقراط یافت .

 

سهروردی در طول عمر کوتاه خود حدود پنجاه کتاب و رساله به یادگار گذاشته است؛  تلویحات، المقاومات و مطارحات، حکمت الاشراق، عقل سرخ، آواز پر جبرئیل، صفیر سیمرغ و لغت موران به پارسی و هیاکل النور و کلمة التصوف به عربی، الواردات و التقدیسات، منطق المشرقین، کتاب اشارات و تنبیهات از جمله کتاب های مشهور این فیلسوف بزرگ ایرانی است. به همین مناسبت گفتگویی انجام داده ایم با دکتر یحیی جهانگیری سهروردی استاد حوزه و دانشگاه.

 

حجت الاسلام و المسلمین یحیی جهانگیری تاکید کرد: سهروردی به آزاداندیشی و تولید علم به طور جدی اصرار داشت، او تنها شهید راه فلسفه و آزاداندیشی است، افزون بر اینکه شهید راه ولایت و معنویت و معرفت اسلامی هم هست.

 

این مبلغ بین المللی در این برنامه تصریح کرد: باید زبان پارسی زبان علم بشود و این جزو مطالبات رهبر معظم انقلاب اسلامی است.

 

وی افزود: امروز زبان انگلیسی زبان علم است، دیروز زبان عربی زبان علم بود؛ ولی سهروردی با نگارش متونی به زبان فارسی فاخر ثابت کرد که زبان فارسی ظرفیت تبدیل شدن به زبان علم را دارد.

 

این استاد حوزه و دانشگاه با تبیین ابداعات فلسفی شیخ اشراق گفت: سهروردی نه تنها یک نوآور علمی بلکه بنیانگذار یک مکتب فلسفی بود، سهروردی انحصار راه اخذ معرفت از راه قیاسی را شکست و اثبات کرد که باید برای اخذ معرفت، از کشف و شهود و علم حضوری هم بهره برد؛ این نگاه سهروردی یک انقلاب در دانش اپیستومولوژی است.

 

حجت الاسلام و المسلمین جهانگیری در پایان عنوان کرد: امروز الزامات ملی و بین‌المللی ما را به بازشناسی و شناسائی اندیشه‌های سهروری فرا می‌خواند.

 

پایان پیام/

http://shabestan.ir/detail/News/476437تاريخ : دوشنبه ۱۲ مرداد۱۳۹۴ | ۱۳:۳۹ بعد از ظهر | نویسنده : الهام شیری. نبی اله جهانگیری |
گنجینه - مرداد 1387، شماره 72

کلمات کلیدی ماشینی : سهروردی، شهاب‌الدین سهروردی، شیخ اشراق، روز بزرگداشت شیخ شهاب‌الدین سهروردی، قصه شیخ اشراق، شیخ شهاب‌الدین ابوالفتوح یحیی سهروردی، شهاب‌الدین سهروردی شهابی در آسمان، مرداد روز بزرگداشت شیخ شهاب‌الدین،
62

شیخ شهاب الدین ابوالفتوح یحیی سهروردی، معروف به شیخ اشراق، شیخ شهید و شیخ مقتول، چهره برجسته ای در حکمت، فلسفه و عرفان در فرهنگ ایران است. او در سال 549 هـ . ق در سهرورد[1] زنجان دیده به جهان گشود. اولین آموخته های او در سهرورد و سپس در مراغه نزد مجدالدین جیلی بود و در همان جا با فخررازی هم درس شد. او سپس به اصفهان رفت و نزد ظهیرالدین فارسی، علم و منطق را آموخت. در همین شهر بود که با افکار ابن سینا آشنا شد.

سهروردی سفرهایش را به آناتولی و از آنجا به حلب سوریه ادامه داد. در حلب، مَلِک ظاهر، پسر صلاح الدین ایوبی، شیفته شیخ شد و از او خواست که در آنجا اقامت گزیند. از آن رو، سهروردی درس و بحث خود را در مدرسه حلاویه آغاز کرد. در همین مدرسه بود که شاگرد وفادارش شمس الدین شهرزوری به او پیوست.

بعد از گذراندن سالیانی در راه اعتلای فرهنگ ایرانی اسلامی، در 36 یا 38 سالگی بر اثر سوء ظنی به قتل رسید. جنازه شیخ را در روز جمعه آخر ذی الحجه سال587 هـ . ق از زندان بیرون آوردند. بدین ترتیب، سهروردی نیز سرانجامی همچون سقراط یافت. مزار او در شهر حلب مشهور است.

برخی بر این باورند که روش اشراقی را ابن سینا بنیان نهاده است؛ زیرا او در منطق المشرقین و سه فصل آخر اشارات و تنبیهات به این روش اشاره کرده است؛ ولی همه دوست داران فلسفه معتقدند سهروردی حکمت اشراق را به تکامل رسانده است. سهروردی نه تنها به نیروی عقل و قیاس برهانی اکتفا نمی کند، بلکه سیر و سلوک قلبی را نیز لازمه این راه می داند.

این حکیم ایرانی از دو جنبه دیگر نیز برجسته است:

1. وی آموزه های بلند اسلامی را با اندیشه ناب فهلویون ایرانی درآمیخت و همگونی ایرانی ـ اسلامی را به نمایش گذاشت. اگر فردوسی، زبان ایرانی را در شاهنامه تجلی داد، شیخ اشراق، اندیشه ایرانی را در آثارش متبلور ساخت.

2. دومین ویژگی سهروردی به اذعان فلاسفه معاصر، شجاعت او در نگارش آثار به زبان فارسی است. شاید به سبب همین نگاه ویژه او به تفکر و زبان ایرانی بود که عده ای تنگ نظر، او را به شُعوبی گری (ملی گرایی ایرانی) متهم کردند.

شیخ اشراق کتاب عقل سرخ خود را چنین آغاز می کند:

ستایش: «حمد باد، مَلکی را که مُلک هر دو جهان در تصرف اوست. بُودِ هر که بُود، از بُودِ او بُوَد و هستی هر که هست، از هستی اوست. بودنِ هر که باشد، از بودنِ او باشد. هُوالاوَّلُ و الآخِرُ و الظاهِرُ و الباطِنُ و هُو بِکُلِ شیءٍ بَصیر.

و صلوات و تحیات بر فرستادگان او به خلق، خصوصاً بر محمد مختار که نبوت را ختم بدو کردند و بر صحابه و علماء دین رضوان الله علیهم اجمعین».[2]

سهروردی در طلیعه کتاب آواز پر جبرئیل چنین آورده است:

ستایش: «تقدیس بی نهایت، حضرت قیومیت را سزاوار است لاغیر؛ و تسبیح بی قصا[3] جناب کبریا را شایسته است بی شرکت. سپاس باد قدوسی را که اویی هر که او را خواند، حاصلش اویی او از اوست و بود هر چه شاید که بُوَد، از بودِ او بُوَد. و درود و آفرین بر روان خواجه ای باد که پرتو نور طهارت او به خافقین[4] بتافت و شعاع شرع او را لمعان،[5] به مشارق و مغارب برسید و بر اصحاب و انصار او».[6]

بدترین دوره؛ دوره نبود نوآوری

از دیدگاه شیخ اشراق، جامعه ای که در نوآوری و شکوفایی نباشد، بدترین دوره زمانی خود را می گذراند. وی نوآوری علمی را در سایه تعامل آن با دین و اشراقات الهی می داند تا به این ترتیب، علم و دین در سایه هم به شکوفایی دست یابند. خود او نیز به حق در عین نوآوری هایی که داشته، همواره علم را به همکرانی کشف و شهود فراخوانده است. وی در کتاب حکمة الاشراق در این زمینه می گوید:

حکمت: «بدترین قرن ها، قرنی است که در آن بساط اجتهاد و ریاضت درنوردیده باشد و سِیر اندیشه ها و تکامل آنها منقطع گردد و درهای مکاشفات بسته و راه های مشاهدات مسدود گردد».[7]

شرح زندگی یک سخت کوش

یاقوت حموی درباره سهروردی می نویسد:

نکته: «شهاب الدین ابوالفتوح سهروردی، فقیه اصولی و ادیب و شاعر و حکیم و ذوفنون، در مناظره بس توانا بود، چنان که با هر که مناظره می کرد بر او غالب می شد و مُجابش می ساخت. در مراغه، از شیخ امام مجدالدین جیلی، فقیه و اصولی و متکلم، علم آموخت و مدتی ملازم او بود. سپس به سیر و سفر در بلاد پرداخت. در ماردین، شیخ فخرالدین ماردینی را دید و به صحبت او در آمد. شیخ فخرالدین بر شهاب الدین فراوان ثنا می گفت و می گفت تا بوده ام همانند او ندیده ام، ولی به سب تندی گفتار و تهور در بیان عقاید، بر جان او می ترسم.

شهاب الدین به حلب رَخت کشید و در زمانِ الظاهر غازی بن ایوب، به سال 579 هـ . ق بدان شهر وارد شد و در مدرسه حلاویه فرود آمد و به حلقه درس شیخ آنجا، شریف افتخارالدین در آمد و با فقهایی که شاگردان او بودند به بحث پرداخت. در چند مسئله با آنان مناظره کرد و پیروز گردید. شیخ افتخارالدین، مقام و مرتبت علمی او را بشناخت و او را به خود نزدیک ساخت. از این زمان، زبان فُقَها به بدگویی در حق او دراز شد. ملکْ الظاهر او را فرا خواند و مجلسی از فقها و متکلمین بر پا ساخت. با او مباحثه و مناظره کردند و در برابر حجت ها و ادله و براهین او منکوب شدند. ملکْ الظاهر را از او خوش آمد و او را مقرب خود ساخت و از خواص خود گردانید. این امر خشم و کینه شکست خوردگان در مناظره را برانگیخت و به الحاد متهمش کردند و زندیقش خواندند. و این اتهام به ملک الناصر صلاح الدین نوشتند و او را از فساد عقیده فرزندش در اثر مصاحبت با سهروردی بر حذر داشتند وگفتند اگر او را زنده بگذارد، بسا اعتقادات مردم را نیز فاسد کند. صلاح الدین به پسرش نوشت که باید شهاب الدین را بکشد و در این اقدام تأکید بسیار نمود. فقهای حلب به قتل او فتوا دادند. این خبر به شهاب الدین رسید. از الظاهر خواست که او را در مکانی حبس کند و از خوردن و آشامیدن باز دارد تا بمیرد. و گویند که الظاهر فرمان داد او را در زندان خفه کنند. پس در سال 587 هـ .ق او را خفه کردند. در این هنگام به چهل سالگی نزدیک شده بود.

گویند که الظاهر از کرده پشیمان شد و آن فقهایی را که به قتل او فتوا داده بودند، بگرفت و در بند کشید و منکوب نمود و از جماعتی از ایشان اموال بسیار مصادره کرد».[8]

شیخ شهید از دوران کودکی در جست وجوی حقیقت بود. آن روز که در سهرورد هم سن های خود را دید که به مکتب می روند، آتش حقیقت جویی در وجود او ناگهان شعله کشید:

گفت وگو: «در طفولیت بر سر کویی، چنان که عادت کودکان باشد بازی می کردم. کودکی چند را دیدم که جمع می آمدند. مرا جمعیت ایشان شگفت آمد. پیش رفتم، پرسیدم که کجا می روید؟ گفتند: به مکتب از بهر تحصیل علم. گفتم: علم چه باشد؟ گفتند: ما جواب ندانیم. از استاد ما باید پرسیدن. این گفتند و از من در گذشتند. بعد از زمانی با خود گفتم: گویی علم چه باشد؟ چرا من با ایشان پیش استاد نرفتم و از او علم نیاموختم؟ در پی ایشان رفتم، ایشان را نیافتم. اما شیخی را دیدم در صحرایی ایستاده، در پیش رفتم و سلام کردم. جواب داد و هرچه بر حسن لطف تعلق داشت، با من در پیش آورد.

من گفتم: جماعتی کودکان را دیدم که به مکتب می رفتند. من از ایشان پرسیدم که غرض رفتن به مکتب چه باشد؟ گفتند: از استاد ما باید پرسیدن. من آن زمان غافل شدم، ایشان از من درگذشتند. بعد از حضور ایشان، مرا نیز هوس[علم آموزی] برخاست. در پی ایشان برفتم، در ایشان را نیافتم. اکنون هم در پی ایشان می گردم. اگر هیچ از ایشان خبری داری و از استاد ایشان، مرا آگاهی ده! شیخ گفت: استاد ایشان منم. گفتم: باید از علم مرا چیزی بیاموزی. لوحی پیش من آورد و الفبایی بر آن نبشته بود، در من آموخت. گفت: امروز به این قدر اختصار کن... من به خانه رفتم و تا روز دیگر تکرار الفبای می کردم. دو روز دیگر به خدمتش رسیدم که مرا درسی دیگر گفت. پس چنان شد که روزی ده بار می رفتم و هر بار چیزی می آموختم. چنان شد که خود یک زمان از خدمت شیخ خالی نمی بودم و بسیار علم تحصیل می کردم».[9]

سهروردی برای تحصیل، مسافرت به شهرها را آغازید. او به مراغه، اصفهان و... مسافرت نمود.

نکته: «در صِغَرِ سن، به طلب حکمت، مسافرت گزید تا به مراغه رسید و در آنجا در خدمت مجدالدین جیلی به تحصیل مشغول گشت و از آنجا به اصفهان توجه نمود و به من چنین رسید که او «بصائر» ابن سهلان ساوی را نزد ظهیر فارسی خواند. و الله اعلم.

و از کتب او چنان مفهوم می شود که در بصائر فکر بسیار کرده است. به اطراف و نواهی متعدده، بسیار سفر نمود و در این اثنا با جماعت صوفیه نیز ملاقات کرد و صحبت داشت و از ایشان استفاده ها نمود... به ریاضت و خلوات[10] و افکار به جانب نفس خود متوجه و مشغول گشت تا آنکه رسید به نهایت سِرّ و غایت مقامات حکما. و این مجملی بود از احوال شیخ در حکمت ذوقی و بحثی».[11]

شرح آثار و مکتوبات

آثار سهروردی را می توان به چهار بخش کلی تقسیم کرد:

1. کتاب های فلسفی که به زبان عربی است: تلویحات، المقاومات، مطارحات و حکمة الاشراق از این جمله اند.

2. رساله های عرفانی که به زبان پارسی و عربی است: عقل سرخ، آواز پر جبرئیل، صفیر سیمرغ و لغت موران به پارسی؛ و هیاکل النور وکلمه التصوف به عربی.

3. ترجمه ها و شروحی که او بر کتب پیشینیان، قرآن و احادیث نوشته است. ترجمه فارسی رسالة الطیر ابن سینا و شرحی بر اشارات و تنبیهات ابن سینا و نیز تفاسیری بر چند سوره قرآن کریم از این گونه اند.

4. دعاها و مناجات نامه هایی که به زبان عربی است و...

شرح تمثیلی یک زندگی روحانی

شیخ شهاب الدین سهروردی در کتاب عقل سرخ، در قالب داستانی، به شکل تمثیلی، قصه ملاقات خود با حضرت خضر(ع) را به تصویر می کشد که جناب خضر به شیخ از عجایب هفت گانه خبر می دهد که هفتمین آن، چشمه زندگانی است.

گفت وگو: «گفتم: ای پیر! چشمه زندگانی کجاست؟

گفت: در ظلمات. اگر آن می طلبی، خضروار، پای افراز در پای کن و راه توکل پیش گیر تا به ظلمات رسی.

گفتم: راه از کدام جانب است؟

گفت: از هر طرف که روی. اگر راه روی، راه بَری.

گفتم: نشان ظلمات چیست؟

گفت: سیاهی، و تو خود در ظلماتی، اما تو نمی دانی. آن کس که این راه رود، چون خود را در تاریکی بیند، بداند که پیش از آن هم در تاریکی بوده است و هرگز روشنایی به چشم ندیده. پس اولین قدم در راه روان، این است و از اینجا ممکن بود که ترقی کند. اکنون اگر کسی بدین مقام برسد، از اینجا تواند بُوَد که پیش رود».[12]

توصیه های حکیم

سهروردی بر ضرورت مداوای بیماری های روحی تأکید دارد و این نوع بیماری ها را حجاب می شمارد.

تمثیل: «هر بیگانه ای که بدانست [که] دل او بینا نیست، تواند بود که بینا شود و مثال وی چون مثال رنجوری بُود که وی را رنج سرسام باشد. رنجور تا به این رنج اسیر است، از خود و رنج خود خبر نمی دارد؛ زیرا که رنج سرسام بر دماغ افتد و دماغ را ضعیف کند. و قوّت دریافت بیشتر از دماغ بود. چون دماغ متغیر گشت، رنجور بی خبر باشد. آن گه به خویشتن آید و بداند که رنجور است که رنج، روی به صحت نهاده باشد... بیمارِ تن را و بیمار دل را به طبیب باید رفتن. طبیب، رنجِ تن بیمار را شربت ها فرماید که بر اخلاط تعلق دارد و درد دلِ بیمار را شربت ها فرماید که به معنی تعلق دارد».[13]

سهروردی درباره افراد کوردلی که حقیقت را نمی بینند و دیگران را متهم به کوردلی می کنند، چنین حکایت کرده است:

حکایت: «در صحرا، کِرمی است. آن کرم به روز از سوراخ بیرون نیاید الّا به شب. و در آن کرم، آن خاصیت است که چون نَفَس بزند، از دهان او روشنایی پدید آید، همچون درفشیدن[14] آتش از میان آهن و سنگ. پس کرم در صحرا به آن روشنایی تفرج[15] کند و قوت خود به دست آورد. آن کرم را پرسیدند: که تو چرا به روز در صحرا نگردی؟

گفت: مرا خود از نَفَس خود روشنی هست؛ چرا باید زیر مِنَّت آفتاب رفتن و به روشنایی نور او جهان دیدن؟

بی چاره، تنگ حوصله است، خود نمی داند که آن روشناییِ نَفَس وی هم از آفتاب است».[16]

سهروردی در قالب حکایتی زیبا، نتیجه علاقه به دنیا را چنین گوشزد می کند:

حکایت: «در حکایت است که وقتی منعمی بود مالی وافر داشت، وی را آرزوی آن افتاد که سرایی سازد هرچه بی تکلف تر[17]. از اطراف صنعت گران را بفرمود آوردن؛ از جنس تعهد با ایشان هیچ باقی نگذاشت.[18] ایشان نیز لایقِ مزد خویش کار کردند، بنیادی بنهادند و اساسی پدید آوردند.

چون عمارت نیم پرداخت گشت، چنان آمد[19] که از شهرها به تماشای آن رفتندی. دیوارهای عالی برافراشتند و نقش های زیبا در آن بنگاشتند. سقفش رشکِ[20] کارنامه مانی[21] بود و رواقش[22] بی جفت تر[23] از تاق کسرا.

سرای، هنوز ناپرداخته، صاحب سرای، رنجور[24] گشت و دردی که امکان درمان نداشت، روی به او نمود و کار به مقامی رسید که در نُزع[25] افتاد. ملک الموت به بالین او آمد. خواجه، کار دریافت. ملک الموت را گفت: هیچ ممکن بُوَد که مرا چندان امان دهی که این سرای را تمام برسانم؟ که مرا در این همه عالم، [فقط] این آرزوست.

ملک الموت گفت: این خود ممکن نبود؛ اما گمان کن که چندان مهلت یافتی که سرای به اتمام رسانیدی وجان تسلیم کردی، تو را حسرت سرای آن گه بیشتر بود؛ زیرا که رنج در آنجا تو برده ای و دیگران را جای تَعَیُّش[26] بودی».[27]

از دیدگاه سهروردی، آزادی آن گاه برای انسان حاصل می شود که به دنیا تعلق خاطر نداشته باشد. هر قدر این تعلق کمتر باشد، به همان اندازه آزادی انسان فزون تر خواهد بود.

حکایت: «در حکایت است که وقتی بازرگانی بود و نعمت بی کران داشت. خواجه خواست که در کشتی نشیند و به حکم تجارت از آن شهر که بود، به شهری دیگر رود. چون به دریا رسید، آن همه نعمت که داشت در کشتی نهاد و او نیز در نشست. ملاحان[28] کشتی را بر روی آب، روان کردند. چون کشتی به دریا رسید، باد مخالف بر آمد و کشتی را در غرقاب[29] انداخت.

ملاحان آن گهر ها در قعر دریا انداختند و چنان که قاعده[30] ایشان بود، بازرگانان را خوف می نمودند و بر ایشان تَحَکُّم می کردند. این بازرگان پرمایه، عاجز فرو ماند. هر لحظه، وهمی و هر دم، اندیشه ای. و به هیچ صفت آن غم را تحمل نمی توانست کردن. گاهی غم مال بود، گاهی غم سَر. نه روی ستیز بود، نه پای گریز. حال به جایی رسید که از جان عاجز گشت و زندگانی بر وی تلخ گشت و لذت مال در دل وی نماند.

عاقبت، آن باد بنشست و کشتی روانه شد و به ساحل رسیدند. بازرگان چون خود را بر کنار دریا بدید، دست کرد و هرچه داشت از مال خود به آب انداخت. مردمان وی را گفتند: که مگر دیوانه گشته ای و اگر نه، این حرکت بر قرار نیست. در مقام خود که با غوطه[31]، اسیر بودی و بیم سَر بود، از این هیچ نکردی. اکنون که جای امن پدید آمد، این حرکت کردن بر چیست؟

بازرگان گفت: در آن زمان اگر مال در آب انداختمی و[یا] اگر نه، هیچ تفاوتی نکردی. از بهر آنکه اگر کشتی به سلامت جستی، هم مال و هم سر از دریا در آمدی. و اگر غرقه[32] شدی، نه مال جستی نه سر، پس تفاوت نبودی.

اما اکنون که به کنار رسیده ام... چون به آسایش رسیدم، پندارم که خود به آسایش آمده ام. اکنون با خود می اندیشم که به این زودی رنج فراموش کردمی، این همه عذاب فراموش کردمی و مدتی دیگر رنج [ی که کشیدم] کهن تر شدی، هیچ بر خاطر نماندی. و اگر در مال خود، سود وافر دیدمی از حرص دنیا نبادا که باز در کشتی نشستمی و همان محنت [دوباره] پیش آمدی و این بار [به خلاف بار اول] هلاک بودی... نانی با عافیت، بهتر از گنج و پادشاهی».[33]

از دیدگاه سهروردی، حواس انسان تنها در همین حواس ظاهری خلاصه نمی شود، بلکه حواس ادراکات انسانی، فراتر از این ها ست که بدان «حواس باطنی» گویند:

حکایت: «روزی، با جماعت صوفیان، در خانقاهی نشسته بودم. هر کس از مقامات شیخِ خویش، فصلی می پرداخت. چون نوبت به من رسید، گفتم: وقتی در خدمت شیخ نشسته بودم شیخ را گفتم:... چون دیده گشاده شود، بیننده چه بیند؟

شیخ گفت: چون دیده اندرونی گشاده شود، دیده ظاهر بر هم باید نهادن و لب بر هم بستن. و این پنج حس ظاهر را دست کوتاه باید کردن و حواس باطن را بر کار باید انداختن تا این بیمار، چیز اگر گیرد، به دست باطن گیرد و اگر بیند، به چشم باطن بیند و اگر شنود، به گوش باطن شنود و اگر بوید، به شم[34] باطن بوید و ذوق وی از خلق جان باشد.

چون این معنا حاصل آید، پیوسته مطالعه سرّ آسمان ها کند و از عالم غیب هر زمان آگاهانیده شود... از آن چیزها که در نظر وی آرند، حکایت نتوان کرد؛ الّا که به ذوق خود همان را توان دانستن. و این عالَم، کم کسی را میسّر شود».[35]

گاه دشمن درصدد ضربه زدن و آسیب رسانی برمی آید که به خواست و اراده خدا و از روی کج فهمی خود، به فرد خیری فراوان می رسد. تهدیدها و تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایرانی نیز از این گونه قصه هاست که موجب تعالی و شکوفایی کشور شده است:

حکایت: «وقتی خفاشی چند را با حِربا[36] خصومت افتاد و مُکاوِحَت[37] میان ایشان سخت گشت و مشاجرت از حد برفت، خفافیش[38] اتفاق کردند که چون غَسَقِ[39] شب در مُقَعَّر[40] فلک مستطیر[41] شود و رئیس ستارگان در حظیره[42] افول هوا کند، ایشان جمع شوند و قصد حربا کنند و بر سبیل حِراب[43] حربا را اسیر گردانند... . چون وقت فرصت به آخر رسید، به در آمدند و حربای مسکین را به تعاون و تعاضد[44]، یکدیگر را در کاشانه اِدبارِ[45] خود کشیدند و آن شب محبوس بداشتند.

بامداد گفتند: این حربا را طریق تعذیب چیست؟

همه اتفاق کردند بر قتل او، پس تدبیر کردند با یکدیگر بر کیفیت قتل. رأیشان بر آن قرار گرفت که هیچ تعذیب بَتَر از مشاهدت آفتاب نیست. البته هیچ عذابی بتر از مجاورت[46] آفتاب ندانستند. [زیرا] قیاس بر حال خویش کردند و او را به مطالعت[47] آفتاب تهدید کردند.

حربا از خدای خود این می خواست و خود آرزوی این نوع قتل می کرد. چون آفتاب برآمد، او را از خانه نَحُوست خود به در انداختند تا به شعاع آفتاب مُعَذّب شود.

تعذیب احیای او بود. «وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ ... یُرْزَقُونَ»،[48] (فَرِحِینَ بِمَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ)[49] اگر بدانستندی که در حق حِربا به آن تعذیب، چه احسان کرده اند... همانا که در غضب بمردندی».[50]

 

 

 

 

 

[1]. در منابع قدیم، برخی سهرورد را شهر و برخی قریه نامیده اند؛ ولی در تقسیمات جدید کشوری، به شهر ارتقا یافته است. از این شهر، دانشمندان برجسته دیگری، مانند عمر سهروردی (نویسنده عوارف المعارف) و ابونجیب سهروردی (نویسنده آداب المریدین) برخاسته اند. این شهر در20 کیلومتری شهرستان خدابنده قرار دارد.

[2]. شهاب الدین سهروردی، عقل سرخ، تهران، انتشارات مولی، 1378، چ 5، ص1.

[3]. قصا: قابل شمارش.

[4]. خافق: ناامید، پراضطراب.

[5]. لمعان: روشنی، درخشندگی.

[6]. شهاب الدین یحیی سهروردی، آواز پر جبرئیل، به کوشش: حسین مفید، تهران، انتشارات مولی، 1378، چ 2، ص7.

[7]. شهاب الدین یحیی سهروردی، حکمة الاشراق، ترجمه و شرح: سید جعفر سجادی، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، خرداد 1366، مقدمه شیخ اشراق به حکمة الاشراق.

[8]. یاقوت حموی، معجم الادباء، ترجمه: عبدالمحمد آیتی، انتشارات سروش، تهران، 1381، چ 1، ج2، ص1224.

[9]. شهاب الدین سهروردی، رسالة فی الطفولیة، تهران، انتشارات مولی، 1374، چ 1، صص 7 و 8 ، شهاب الدین سهروردی، قصه های شیخ اشراق، ویرایش متن: جعفر مدرس صادقی، نشر مرکز، 1380 ، چ 3، صص17 و 18.

[10]. خلوات: انزوا، عزلت.

[11]. شهاب الدین سهروردی، مجموعه مصنفات شیخ اشراق، تصحیح: سیدحسین نصر، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1380، چ 3، ج3، ص13.

[12]. عقل سرخ، صص15 و 16.

[13]. رسالة فی الطفولیة، ص 11؛ قصه های شیخ اشراق، ص19.

[14]. درفشیدن: درخشیدن.

[15]. تفرج: خوش حالی، گشایش یافتن از غم.

[16]. رسالة فی الطفولیة، ص20؛ قصه های شیخ اشراق، ص12.

[17]. بی تکلف: بی سختی و رنج.

[18]. هرچه به آنان تعهد کرده بود پرداخت.

[19]. آمد: شد.

[20]. رشک: رقیب.

[21]. مانی: نقاشی مشهور در زمان اردشیر بوده و برخی گویند در زمان بهرام شاه می زیست.(لغت نامه دهخدا واژه «مانی»).

[22]. رواق: سایبان خانه.

[23]. بی جفت تر: بی مانند.

[24]. رنجور: بیمار.

[25]. نُزع: حال جان کندن.

[26]. تَعَیُّش: خوش گذرانی.

[27]. رسالة فی الطفولیة، صص17و18؛ قصه های شیخ اشراق، صص22 و 23.

[28]. ملاح: کشتی بان.

[29]. غرقاب: غرق شدن در آب.

[30]. قاعده: قانون.

[31]. غوطه: غرق شدن.

[32]. غرقه: غرق شدن، در آب فرورفتن.

[33]. رسالة فی الطفولیه، صص 19 ـ 21؛ قصه های شیخ اشراق، صص 23 و 24.

[34]. یکی از حواس پنجگانه که عمل درک بوها را انجام می دهد.

[35]. شهاب الدین سهروردی، روزی با جماعت صوفیان، تهران، انتشارات مولی، 1374، چ 1، صص7، 17 و 18؛ قصه های شیخ اشراق، صص27 و 32.

[36]. حِربا: سمندر، آفتاب پرست.

[37]. مکاوحت: با هم جنگ کردن.

[38]. خفافیش: جمع خفاش.

[39]. غَسَقِ: تاریکی اول شب.

[40]. مُقَعَّر: گودی.

[41]. مستطیر: بر دمیده، ساطع.

[42]. حظیره: جایگاه گوسفند، جای شتر.

[43]. حراب: جنگ و نزاع.

[44]. تعاضد: همدیگر را یاری کردن.

[45]. ادبار: پشت.

[46]. مجاورت: همسایگی.

[47]. مطالعت: به چیزی نگریستن.

[48]. «کسانی که در راه خدا کشته شدند، مپندار مردگانند، بلکه زنده هایی هستند که در نزد پروردگار خویش روزی داده می شوند». (آل عمران: 169)

[49]. «به آنچه خدا از فضلش به آنها داده شاد و مسرورند و درباره کسانی که پشت سرشان بوده و هنوز به آنها نپیوسته اند، خوشدل اند که ترس و غمی بر آنها نیست». (آل عمران: 170).

[50]. شهاب الدین سهروردی، لغت موران، تهران، انتشارات مولی، 1374، صص13ـ 15؛ قصه های شیخ اشراق، صص43 و44.

http://www.hawzah.net/fa/magazine/view/4693/6366/71389/%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%DB%8C(%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B4%DB%8C%D8%AE-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C)

 تاريخ : یکشنبه ۱۱ مرداد۱۳۹۴ | ۱۹:۳۸ بعد از ظهر | نویسنده : الهام شیری. نبی اله جهانگیری |

چهارشنبه

10 مهر 1387

1 شوال 1429

1 October 2008

اشاره

ملت های مختلف روزهایی از سال را با توجه به فرهنگ خود جشن می گیرند. این عیدها برخی برخاسته از دین و برخی بر اساس فرهنگ عمومی آن مردم است. عید فطر از عیدهای بزرگ اسلامی است که همواره در میان مسلمانان و ایرانیان جایگاهی ویژه داشته است. البته در آیین اسلام، عید بار ارزشی خاصی دارد که در متون کهن نیز بدان اشارت رفته است.

روزه عید فطر

درباره روزه گرفتن در روز عید فطر آمده است:

نکته: «اما آنچه حرام است: روزه داشتن روز عید فطر است».[1]

روزه پس از عید

از روزهای مستحب برای روزه گرفتن عبارت است از:

نکته: «اما آنچه خداوند را اختیار باشد: روزه روز دوشنبه است و پنجشنبه و آدینه. و این سه روز که ایام بیض[2] خوانند... و روزه شش روز است از پس عید فطر».[3]

روز بی معصیت، عید است

در احوالات امام علی(ع) آمده است:

حکایت: «چون در عراق نبطیان[4] را دید که در عید خود زینتی و تجملی ظاهر کرده بودند، گفت: این چیست که اظهار کرده اند؟ گفتند: روز عید ایشان است. گفت: هر روزی که خدای را معصیت نکنیم آن عید ماست».[5]

عید و نهی از منکر

ابوحامد غزالی می نویسد:

حکایت: «و آمده است که مروان حکم در نماز عید پیش از نماز خطبه کردی، مردی بر وی انکار[6] کرد که خطبه پس از نماز باشد! مروان گفت: ای فلان، آن متروک[7] شده است.

بو سعید خدری گفت: این مرد حقی که بر وی بود به جای آورد، که پیغامبر ـ صلی الله علیه و سلم ـ ما را گفته است: مَن رأی مُنْکَراً فَلَیَنکُره بِیَده، فإنْ لَم یَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِه، فإنْ لَمْ یَسْتَطِع فَبِقَلْْبِه، و ذلک أضْعَفُ الایمان، اَیّ[8]: هر که منکری بیند باید که به دست آن را تغییر کند، و اگر نتواند به زبان، و اگر نتواند به دل، و آن ضعیف ترین ایمان است».[9]

حضور پرشکوه

حضور ایرانیان در نماز عید، هماره شکوه خاصی داشته است:

حکایت: «چون قتیبه بن مسلم مسجد جامع بنا کرد اندرون حصار بود. از اندرون شهر و آن حوالی را ریگستان می خوانند، آن موضع را نمازگاه عید کرد و مسلمانان را بیرون آورد، تا نماز عید کردند. و مردمان را فرمود تا سلاح با خود بیرون آوردند، به سبب آنکه اسلام هنوز نو بود، و مسلمانان از کافران ایمن[10] نبودند، و امروز سنت مانده است، تا هر که اهل سلاح باشند با خویشتن بیرون آرند. و آن دروازه را «دروازه سرای معبد» خوانند. ... و بدین نمازگاه سال های بسیار نماز عید گزارده اند. ]چون مردم در این مکان[ نمی گنجیده اند، امیر سدید منصور بن نوح بن نصر... حایط ها[11] و باغ های بانزهت[12] بخرید به قیمت بسیار، و مال بسیار در آن خرج کرده آن را نمازگاه عید ساخت، و منبر و محراب نیکو فرمود. و سال های بسیار نماز عید آنجا کردند. آن نمازگاه تا به روزگار ارسلان خان بود. ارسلان خان فرمود تا نمازگاه به نزدیک شهر کردند، تا مردمان را رنج نباشد. و اگر وقتی دشمنی قصد شهر کند، مردمان شهر غایب نباشند».[13]

زکات فطر

بلعمی احوالات پیامبر اکرم(ص) را در روز عید چنین گزارش می دهد:

حکایت: «پس چون ماه رمضان بگذشت، پیغمبر علیه السلام صدقه روز عید واجب کرد. روز عید بیرون آمد از مدینه و به مصلی رفت و نماز کرد، و اندر خطبه صدقه فطر فرمود».[14]

در جای دیگر نیز چنین آورده است:

«و پیغمبر علیه السلام روزه ماه رمضان بداشت و نماز عید بکرد و صدقه عید بفرمود، و چون از شوال هفت روز بگذشت به غزو احد شد».[15]

پی نوشت:

[1]. محمد بن جریر طبری، تفسیر طبری، ترجمه: مترجمان، تحقیق: حبیب یغمایی، تهران، انتشارات توس، 1356، چ 2، ج 1، ص 118.

[2]. ایام البیض: سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم ماه قمری باشد.

[3]. تفسیر طبری، ج 1، ص 127.

[4]. نبطی: از اقوام ساکن در عراق باستان.

[5]. ابوحامد غزالی، احیاء علوم الدین، ترجمه: محمد خوارزمی، تصحیح: حسین خدیوجم، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، 1373، ج 4، ص497.

[6]. انکارکردن: زشت شمردن.

[7]. متروک شدن: مورد توجه نبودن، بدان عمل نکردن.

[8]. ای: یعنی.

[9]. احیاء علوم الدین، ج 2، ص 685.

[10]. ایمن: در امنیت.

[11]. حایط: زمینی است در داخل شهر که اطراف آن دیوار کشیده باشند و در آن زراعت کنند.

[12]. نزهت: خرمی.

[13]. ابوبکر محمد بن جعفر نرشخی، تاریخ بخارا، ترجمه: ابونصر احمد بن نصر القباوی، تحقیق: محمدتقی مدرس رضوی، تهران، توس، 1363، چ 2، صص 72 و 73.

[14]. بلعمی، تاریخ نامه طبری، تحقیق: محمد روشن، تهران، سروش، 1378، چ 2، ج 3، ص 107.

[15]. همان، ص 161.

http://www.hawzah.net/fa/Magazine/View/4693/6525/75302/تاريخ : یکشنبه ۱۱ مرداد۱۳۹۴ | ۱۹:۳۰ بعد از ظهر | نویسنده : الهام شیری. نبی اله جهانگیری |
http://www.aparat.com/v/mlaiEتاريخ : یکشنبه ۱۱ مرداد۱۳۹۴ | ۱۳:۴۳ بعد از ظهر | نویسنده : الهام شیری. نبی اله جهانگیری |
برنامه طلوع شبکه چهار. دکتر یحیی جهانگیری سهروردی. با موضوضع شیخ اشراق سهروردی با اجرای خانم ندا سپانلو و تهیه کنندگی آقای بخشی


برچسب‌ها: سهروردی , ندا سپانلو , شبکه چهار , برنامه طلوع , شیخ اشراق

تاريخ : یکشنبه ۱۱ مرداد۱۳۹۴ | ۱۳:۱ بعد از ظهر | نویسنده : الهام شیری. نبی اله جهانگیری |
تاريخ : یکشنبه ۱۱ مرداد۱۳۹۴ | ۱۳:۱ بعد از ظهر | نویسنده : الهام شیری. نبی اله جهانگیری |
تاريخ : یکشنبه ۱۱ مرداد۱۳۹۴ | ۱۲:۵۳ بعد از ظهر | نویسنده : الهام شیری. نبی اله جهانگیری |
تاريخ : یکشنبه ۱۱ مرداد۱۳۹۴ | ۱۲:۵۰ بعد از ظهر | نویسنده : الهام شیری. نبی اله جهانگیری |
سرویس : قم -   زمان :   ۱۳۹۴/۵/۴ - ۰۹:۱۵   شناسه خبر : ۴۷۴۰۴۲
مدگرایی جوانان؛ خودنمایی یا هنجار شکنی؟/۱ 
طناب بی هویتی و مدگرایی بر گردن پسران!
خبرگزاری شبستان: مبلغ بین المللی حوزه گفت: مدگرایی دختران در گذشته نسبت به زمان حال بسیار بیشتر بود اما طی دو سال اخیر آقایان بیشتر در نخ تقلید گرایی و دنباله روی از مد هستند و این نشان می دهد که پسران بیشتر در معرض آسیبهای هویتی بوده و هستند.
 

 

به گزارش خبرگزاری شبستان از قم، مد ومدگرایی کلمه ای آشنا برای جوانان و کارشناسان است و این مهم پدیده ای است که اگر  به ان به عنوان یک معضل اجتماعی نگاه کرد هنوز ریشه و یا راه مقابله  با آن بدرستی مشخص نشده است.

 

گرایش به مد تنها خاص لباس نیست کیف و کفش، لاک ناخن و گوشی تلفن همراه و حتی رنگ مو نیز جزو مد بوده و در برخی موارد باید باهم هماهنگ باشد این امر در پسران اگر بیشتر از دختران نباشد کمتر از آنها نیست، پوشیدن کفشهایی با مارک های معروف، مدل موها و ریش های غربی و عجیب در پسران دارای جایگاه ویژه ای است که به اصطلاح نشان دهد آنها افرادی باکلاس، با شخصیت و ثرتمند هستند.

 

همه این موارد امروز در میان قشر جوان و نوجوان وجود دارد  و در تمامی خیابان ها  و معابر حتی شهرهای مذهبی به وضوح مشاهده می شود،  مد و مدپرستی به اندازه ای گریبانگیر برخی افراد شده که فکر کار و تحصیل را از آنها گرفته است .

 

در این میان برخی جوانان بیشتر وقت خود را صرف دیدن برنامه های ماهواره ای می کنند تا ازمد روز که نشات گرفته از فرهنگ غرب می باشد عقب نمانند وبتوانند برای فردای خود مدل جدیدی در خیابان شهرعرضه کنند.

 

وجود برخی دختران با ظاهر و پوشش نا مناسب نشاندهنده این است که فرد نشانی از دین و گرایش به معنویت ندارد که این امرنه تنها معضلی برای جامعه است بلکه با آرمانهای انقلاب اسلامی منافات داشته و سبب بحران و انحرافات اخلاقی در جامعه می شود.

 

برخی دیگر نیز گرایش به مد را یک نیاز طبیعی عنوان می کنند و می گویند افراد به واسطه جوانی و سن خود به شکل خاصی موی خود را آرایش  و لباس می پوشند و کسی نمی تواند با آنها برخورد کند.

 

حجت الاسلام یحیی جهانگیری سهرودی مبلغ بین المللی حوزه  در این راستا در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری شبستان در قم، با اشاره به این واقعیت که حد تغیییر ظاهر، رفتار و پوشاک و به تعبیری تغییر کنش های ظاهری مردم و جوانان که در همه جنبه ها  نشان داده می شود را مدگرایی می گویند گفت: مدگرایی یک ظاهر نیست وقتی یک جوان لباس خاصی می پوشد در ظاهر یک اتفاق و در باطن تعلق خاطر به یک جریان فکری را دنبال می کند.

 

وی افزود: جوانان در دهه انقلاب با توجه به شخصیت آیت الله مطهری به عنوان یک چهره شاخص  و طلبه قمی ، تعدادی از جوانان برای تحصیل به حوزه علمیه قم آمدند و یا از تیپ عینک ایشان الگو برداری می کردند .

 

 حجت الاسلام سهرودی ادامه داد: متاسفانه جامعه به ظاهری تغییر کرده است که اگردر چنین وضعیتی بمانیم آسیب زا خواهد بود و باید بدانیم در پنهان خود یا ناخودآگاه این تغییر یک جریان فکری وجود دارد.

 

مدگرایی غربی جوانان نوعی گرایش فکری به گروه خاص است

استاد حوزه و دانشگاه تصریح کرد: آرایش پسران ، آویختن ابزارزینتی مانند گوشواره، آویز گردن و .... تعلق خاطر و گرایش فکری جوانان به یک گروه خاص را نشان می دهد.

 

وی اظهار داشت: تغییردر جامعه ما بسیارسیال وسرعت بالایی همراه با تنوع دارند مانند گذاشتن ریش بلند و پوشیدن ساپورت که مد جدیدی است که اتفاق افتاده و علاوه بردختران پسران را نیز درگیر کرده هرچند این رفتاربه صورت سیگنالی بوده و توسط جریان خاص مدیریت و جذب می شود.

 

حجت الاسلام سهرودی اذعان کرد: جوانها در حال حاضر هویت ثابت ندارند  و این جزو بحرانهای ماست و باید این هویت را دریابیم چرا که در برخی موارد جوانان یک روز به تیپ جین، گاهی پارچه ای  و ....علاقه مند می شوند.

 

مبلغ بین المللی حوزه یادآور شد: در گذشته تیپ، شخصیت وهویت افراد مشخص بود ولی امروز هویت ثابت نیست و ما تنها ظاهر را می بینیم چون در باطن اتفاق خاصی می افتد که در این حالت جامعه از هویت تابع رنج می برد.

 

وی خاطر نشان ساخت: چیزی که در غرب اتفاق افتاده است جوانان جهان اسلام را نیز تحت تاثیر قرار داده  وجوانان را ترغیب به پیروی از مدگرایی غرب کرده است که بهترین دلیل آنها برندها ودرآمدهای بزرگ اقصادی در ورود لباس و پوشاک است، که صدا وسیما و اداره ارشاد باید در دادن مجوز برای تبلیغات چنین پوشاکی مدیریت داشته باشند چرا که این رسانه نقش مهم و اساسی در جذب  و ترغیب جوانان به مد و برندهای غربی دارد.

 

حجت الاسلام سهروردی گفت: آنچه که امروز در جامعه خارج در باب ایران مد شده است پدیده بسیار زیاد بازار مصرفی است، اهمیت الگوهای رفتاری جوانان و فوتبالیست ها، سوپر استارها، خلا موقعیت شغلی مناسب، هویت نامشخص  و ..لازمه ایجاد یک خلا در وجود فرد می شود که به بازار تولیدی غرب برای مطرح شدن روی آورده تا جایگاه کاذبی برای خود ایجاد کرده و خلا های درونی و ظاهری خود را پر کند.

 

جامعه باید زمینه دست یابی جوان به هویت ثابت را فراهم سازد

استاد حوزه و دانشگاه ابراز داشت: حاکمیت و نظام اسلامی باید به جوانان هویت ثات بدهد  که مهمترین امر در این راستا این است که جوانان را از خلاء کاذب  هویتی رها سازیم و به انها هویت ثابت  و واقعی بدهیم.

 

وی عنوان کرد: جامعه باید واقعیتهای رفتاری را برای جوانان بازگو کند ، طرد شدن جوانان از خانواده و زندگی کردن آنها به طور جداگانه و دور از خانواده نشان از بی موقعیتی و هویتی آنها داشته که نشان می دهد آنها از جامعه طرد شده  و می خواهند با پیروی از این گونه رفتارها، خود را در جامعه مطرح  کنند، کشیدن دکوری سیگار یکی از این گونه رفتارهای مطرح شدن در جامعه است که بدون هیچ هدفی صورت می گیرد.

 

حجت الاسلام سهروردی عنوان کرد: امروزه اغلب جوانان دارای دو بعد یکی پنهان شدن و دیگری دیده شدن هستند که به هر نحوی از جمله شرکت در فضاهای مجازی، گذاشتن عکس و تصویرخود در شبکه های مجازی از جمله فیس بوک و ...نشان از اقبال آنها برای مطرح شدن دارد که می خواهند به هر نحوی در جامعه دیده شوند.

 

مبلغ بین المللی حوزه با اشاره به اینکه جامعه باید جایی برای دیده شدن جوانان در نظر بگیرد گفت: جوانان نیز باید بدانند که مدگرایی آنها را موفق نخواهد کرد بلکه آنها را تقلید گر بار می آورد وباید بدانند که خودباوری و خویشتن داری آنها باید نسبت به فرهنگ خود آنها باشد .

 

پسران رغبت بیشتری در مدگرایی نسبت به دختران دارند

وی درادامه به رغبت بیشترپسران نسبت به دختران درمدگرایی اشاره کرد وافزود: مدگرایی دختران در گذشته  نسبت به زمان حال بسیار بیشتر بود اما طی دو سال اخیر آقایان بیشتر در نخ تقلید گرایی و دنباله روی از مد هستند و این نشان می دهد که پسران بیشتر در معرض آسیبهای هویتی بوده و هستند.

 

جامعه باید مراقب پارامترهای بحرانی در خصوص  جوانان باشد

حجت الاسلام جهانگیری سهروردی ادامه داد: وجود شغل دائم حتی با درامد کم برای بانوان در جامعه به انها اعتماد به نفس داده و برعکس نبود شغل مناسب با درآمد کافی برای پسران هویت اجتماعی آنها را تهدید کرده و در برخی موارد سبب طرد از خانواده شده که این امر تنوع طلبی و مد گرایی را در آنها تقویت کرده است.

 

استاد حوزه و دانشگاه در پایان با اشاره به اینکه پارامترهای بحرانی جامعه در حال تغییر می باشد گفت: جامعه باید از همان بدو ورود پسران به مدرسه زمینه اشتغال آنها را در آینده فراهم سازند  چرا که اوضاع پسران و خلای پیش روی انها نسبت به دختران بسیار زیاد می باشد و حتی گاها ضریب ورود پسرها به دانشگاه نسبت به دختران بسیار کمتر است  واین نشان می دهد پارامترهای بحرانی در جامعه در حال تغییر و رشد می باشد که باید به آنها توجه جدی بشود.

 http://www.shabestan.ir/detail/News/474042تاريخ : شنبه ۱۰ مرداد۱۳۹۴ | ۲۱:۱۴ بعد از ظهر | نویسنده : الهام شیری. نبی اله جهانگیری |
حضور حجه الاسلام یحیی جهانگیری

در برنامه تلویزیونی طلوع

ساعت هفت نیم صبح

شبکه چهار

پنجشنبه هشتم مرداد ماه

بمناسبت روز ملی بزرگداشت سهروردیتاريخ : چهارشنبه ۷ مرداد۱۳۹۴ | ۱۰:۴۳ قبل از ظهر | نویسنده : الهام شیری. نبی اله جهانگیری |تاريخ : چهارشنبه ۳۱ تیر۱۳۹۴ | ۲۲:۳۱ بعد از ظهر | نویسنده : الهام شیری. نبی اله جهانگیری |تاريخ : چهارشنبه ۳۱ تیر۱۳۹۴ | ۲۲:۳۰ بعد از ظهر | نویسنده : الهام شیری. نبی اله جهانگیری |تاريخ : چهارشنبه ۳۱ تیر۱۳۹۴ | ۲۲:۳۰ بعد از ظهر | نویسنده : الهام شیری. نبی اله جهانگیری |تاريخ : چهارشنبه ۳۱ تیر۱۳۹۴ | ۲۲:۲۹ بعد از ظهر | نویسنده : الهام شیری. نبی اله جهانگیری |تاريخ : چهارشنبه ۳۱ تیر۱۳۹۴ | ۲۲:۲۸ بعد از ظهر | نویسنده : الهام شیری. نبی اله جهانگیری |تاريخ : چهارشنبه ۳۱ تیر۱۳۹۴ | ۲۲:۲۶ بعد از ظهر | نویسنده : الهام شیری. نبی اله جهانگیری |تاريخ : چهارشنبه ۳۱ تیر۱۳۹۴ | ۲۲:۲۵ بعد از ظهر | نویسنده : الهام شیری. نبی اله جهانگیری |تاريخ : چهارشنبه ۳۱ تیر۱۳۹۴ | ۲۲:۲۴ بعد از ظهر | نویسنده : الهام شیری. نبی اله جهانگیری |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.